Để Việt Nam trở thành trung tâm chế biến, chế tạo mới của thế giới

Ngày 24-10, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Việt Nam trở thành một trung tâm chế biến, chế tạo mới của thế giới sau năm 2015”. Các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên T.Ư Đảng, Thống đốc NHNN; bà V.Qua-qua, Giám đốc Quốc gia của WB tại Việt Nam, Đông Á và Thái Bình Dương đồng chủ trì hội thảo.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, sau 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng. Trong 25 năm qua, GDP tăng 30 lần, xuất khẩu sau 30 năm qua cũng tăng 30 lần, giúp Việt Nam trở thành nước có mức thu nhập trung bình. Bước sang giai đoạn 30 năm phát triển tiếp theo, Việt Nam đang hoạch định chính sách để phát triển đất nước giai đoạn 2016 – 2020, hướng đến năm 2030. Đánh giá về lợi thế của Việt Nam, đồng chí nhấn mạnh, Việt Nam là nơi xuất khẩu hàng công nghiệp và chế biến, chế tạo vì 63% hàng xuất khẩu của Việt Nam là các mặt hàng này. 56% vốn đầu tư vào Việt Nam cũng tập trung vào ngành công nghiệp chế biến và chế tạo; riêng trong năm 2015, có hơn 80% số vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này. Ngoài ra, một trong những xu hướng chuyển dịch của các trung tâm chế biến, chế tạo là từ nơi có chi phí lao động cao sang nơi có chi phí lao động thấp. Trong khi đó, Việt Nam có lợi thế chi phí lao động thấp. Tuy nhiên, Việt Nam sẽ duy trì lợi thế nhân công giá rẻ trong bao lâu nữa là một vấn đề cần phải nghiên cứu, tìm hiểu kỹ.

Tại hội thảo, nhiều chuyên gia quốc tế cho rằng, Việt Nam có khả năng là điểm đến của các tập đoàn đa quốc gia trong làn sóng dịch chuyển này và có thể trở thành một trung tâm chế biến, chế tạo mới của thế giới trong vòng 20 năm tới. Vì vậy, bên cạnh việc nhận diện đúng xu thế, đánh giá đúng khả năng và nguồn lực, các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp để đưa Việt Nam phát triển, trở thành trung tâm chế biến, chế tạo của thế giới trong thời gian tới. Theo đó, Việt Nam cần dành một nguồn lực thích đáng cho phát triển công nghiệp chế tạo; tập trung phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ bao gồm sản xuất linh, phụ kiện, nguyên phụ liệu và vật liệu cơ bản trên cơ sở tận dụng các dự án đầu tư của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam,…