Đề nghị rà soát các dự án dự kiến triển khai trong khu vực di sản thế giới Hạ Long

NDO -

Tại văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Kế hoạch quản lý Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2040, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị tỉnh giao cơ quan chuyên môn rà soát các dự án dự kiến triển khai trong khu vực di sản thế giới (khu vực bảo vệ I) và vùng đệm (khu vực bảo vệ II) của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long để bảo đảm phù hợp với các Quy hoạch đã được phê duyệt.

Tàu chở khách tham quan Vịnh Hạ Long.
Tàu chở khách tham quan Vịnh Hạ Long.

Tại văn bản số 168/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Quảng Ninh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cơ bản thống nhất với nội dung Kế hoạch quản lý Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2040 gửi kèm Tờ trình số 8157/TTr-UBND ngày 27-11-2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Tuy nhiên, Bộ cũng lưu ý một số vấn đề như sau: Để phù hợp với thời gian thực hiện, đề nghị thống nhất là: "Kế hoạch quản lý Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2040".

Bộ cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh giao cơ quan chuyên môn rà soát các dự án dự kiến triển khai trong khu vực di sản thế giới (khu vực bảo vệ I) và vùng đệm (khu vực bảo vệ II) của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long để bảo đảm phù hợp với các Quy hoạch đã được phê duyệt; không đưa vào nội dung Kế hoạch quản lý những dự án chưa có ý kiến thống nhất, thỏa thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cơ quan thẩm quyền theo quy định của pháp luật trước khi báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt.

Trước đó, ngày 29-9-2020, tại Công văn số 3571/BVHTTDL-DSVH, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có ý kiến về việc lập Kế hoạch quản lý Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà để hoàn chỉnh Hồ sơ đề cử "Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà" trình UNESCO ghi vào Danh mục Di sản Thế giới. Vì vậy, Bộ đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng sớm hoàn thiện Kế hoạch quản lý Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà theo quy định của Nghị định số 109/2017/NĐ-CP ngày 21-9-2017 của Chính phủ quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam.