Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

NDO - Chiều 28/9, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Các đồng chí: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an; Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Trung tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, chủ trì hội thảo.

Cùng dự, có đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

Hơn 100 ý kiến, tham luận gửi đến, trình bày tại hội thảo đã tập trung phân tích, làm sáng tỏ các nội dung theo chủ đề Hội thảo. Trong đó, đánh giá những nét lớn kết quả, thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, những vấn đề đặt ra trong xây dựng lực lượng Công an thời gian qua, từ tổ chức, bộ máy ở Trung ương đến các địa phương; từ cơ cấu đến số lượng, chất lượng đội ngũ, năng lực quản lý tổ chức; từ công tác đào tạo, bồi dưỡng đến việc sử dụng, bố trí cán bộ, chiến sĩ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới.

Nhiều đại biểu tham gia ý kiến cũng đề cập sâu, đánh giá những tác dụng của mô hình tốt, cách làm hay trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời làm rõ những thuận lợi, khó khăn, những yếu tố khách quan, chủ quan tác động đến việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từ đó, đề xuất các giải pháp xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo các yêu cầu: Hệ thống tổ chức tập trung, thống nhất, chuyên sâu, xuyên suốt, tinh gọn, hiện đại; cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ; pháp chế, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; tiềm lực hậu cần, kỹ thuật hiện đại; xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là góp phần quan trọng bảo đảm thắng lợi trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới ảnh 1

Các đại biểu dự hội thảo tham quan nơi trưng bày sách.

Tại hội thảo, các đại biểu được tham quan một số ấn phẩm, tài liệu liên quan chủ đề Hội thảo do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành, trưng bày. Trong đó nổi bật là cuốn Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh, do Đại tướng, GS, TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an làm chủ biên.