Đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa các đơn vị sản xuất công nghiệp

Sáng 15-10, nhằm triển khai chương trình đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa các đơn vị trong Khối Công nghiệp Hà Nội, thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Đảng bộ Khối Công nghiệp đã tổ chức lễ ký kết hợp tác giữa bảy đơn vị. Nội dung liên kết, hợp tác bao gồm đào tạo nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao kết quả khoa học công nghệ; ưu tiên sử dụng hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ của nhau; liên kết kinh doanh, thương mại hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất và hợp tác chia sẻ kinh nghiệm, thông tin. Sự liên kết chặt chẽ này sẽ góp phần phát huy sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Phân bổ 100 tỷ đồng vốn vay tín dụng ưu đãi đợt II

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phân bổ 100 tỷ đồng vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, trạm bơm phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn đợt II năm 2015. Đồng thời, yêu cầu UBND các huyện khẩn trương thực hiện các dự án đã được phân bổ vốn, bảo đảm tiến độ, kỹ thuật, chất lượng công trình; quản lý, sử dụng vốn vay tín dụng ưu đãi hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định.

Bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo

UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định bổ sung hơn 44 tỷ đồng hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ gia đình chính sách xã hội theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch chuyển kinh phí cho các xã, phường, thị trấn để tổ chức chi trả cho các hộ nghèo và hộ chính sách xã hội; đồng thời, giám sát UBND các xã, phường, thị trấn việc sử dụng kinh phí, chi trả cho các hộ nghèo và hộ chính sách xã hội theo quy định.