Đấu thầu trái phiếu Chính phủ tháng 9: Huy động hơn 2,6 nghìn tỷ đồng

NDO -

NDĐT - Trên thị trường sơ cấp trong tháng 9-2015, Sở GDCK Hà Nội tổ chức 34 phiên đấu thầu, huy động được 2.628 tỷ đồng trái phiếu, giảm 66,4% so với tháng 8.

Đấu thầu trái phiếu Chính phủ tháng 9: Huy động hơn 2,6 nghìn tỷ đồng

Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 2.503 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được 125 tỷ đồng. Lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn năm năm nằm trong khoảng 6,45-6,60%/năm, 10 năm là 6,90%/năm, 15 năm trong khoảng 7,65-7,90%/năm. So với tháng 8, nhìn chung lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn năm năm tăng khoảng 0,20%/năm, 10 năm tăng khoảng 0,20%/năm, 15 năm giữ nguyên.

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 9, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 361 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 39,4 nghìn tỷ đồng, giảm 14,7% về giá trị so với tháng 8.

Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 276 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 27,3 nghìn tỷ đồng, tăng 31,2% về giá trị so với tháng 8. Trong đó, giá trị giao dịch TPCP bảo lãnh outright đạt hơn 5,2 nghìn tỷ đồng, repos đạt hơn 4,5 nghìn tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 3.000 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright đạt hơn 896 tỷ đồng. Không có giao dịch repos.

Trên thị trường giao dịch tín phiếu Kho bạc (TPKB) thứ cấp tháng 9, khối lượng giao dịch TPKB outright đạt 13,3 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 1,3 nghìn tỷ đồng. Không có giao dịch TPKB repos.