Hà Tĩnh phát huy nội lực từ cơ sở

Thứ Sáu, 27-05-2022, 06:08
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thăm, động viên người lao động tại Công ty TNHH Haivina.

Tại Hà Tĩnh, phương châm “chủ trương 1, chương trình 10, hành động 100” được triển khai mạnh mẽ nhằm đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống. Quá trình này ở Hà Tĩnh gắn liền với đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp. Tỉnh hướng mạnh vào công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện gắn với luân chuyển, bố trí cán bộ hợp lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tạo được động lực  từ cơ sở.  

Vấn đề trên được tạo nền tảng qua nhiều nhiệm kỳ ở Đảng bộ Hà Tĩnh. Theo đó, Tỉnh ủy tập trung đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Khai thông “điểm nghẽn”, tạo động lực từ cơ sở

Huyện miền núi, biên giới Hương Sơn chủ trương lãnh đạo phát triển kinh tế gắn liền quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo hướng mạnh về cơ sở, giải quyết các vấn đề sớm từ cơ sở. Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Huyện ủy ban hành 20 chỉ thị, 4 nghị quyết, 1 kết luận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, dịch Covid-19 và phát triển kinh tế-xã hội với các mục tiêu cao. Các địa phương, đơn vị tăng cường rà soát, điều động, luân chuyển cán bộ các phòng, ban, ngành cấp huyện, công chức cấp xã bảo đảm yêu cầu tổ chức bộ máy, kiên quyết thay thế những cán bộ, công chức năng lực hạn chế, trách nhiệm yếu, uy tín thấp không chờ hết nhiệm kỳ. Mới đây, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Long và Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Bằng được kiện toàn, thay thế hai cán bộ chủ chốt. Với phương châm hành động quyết liệt này, nhiều địa phương, đơn vị còn những mặt hạn chế đã có chương trình, kế hoạch sớm khắc phục, tạo nguồn sinh lực cho phong trào.

Nhiều năm nay, cán bộ, đảng viên các cấp của huyện Hương Sơn tập trung hướng mạnh về cơ sở thực hiện “Ngày thứ 5 hằng tuần đi cơ sở”. Cấp ủy cấp trên dự sinh hoạt luân phiên tại các chi bộ bảo đảm duy trì kỷ cương, trách nhiệm, tác phong lãnh đạo gần dân, hiểu dân và cùng lo cho nhân dân như một nét văn hóa đẹp. Riêng năm 2021, toàn huyện có 104 cuộc đối thoại của cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Các “điểm nghẽn” trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới… từ thôn, bản được làm rõ; cơ quan chức năng các cấp vào cuộc theo thẩm quyền, tập trung giải quyết kịp thời.

Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp ở huyện đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận động xã hội. Những mô hình “dân vận khéo” triển khai trong nhiều lĩnh vực, đã tập hợp được lực lượng, phát huy sức mạnh toàn dân dồn sức cho các mục tiêu, chương trình phát triển của huyện. Từ đó huyện đã vận động đóng góp được 20 tỷ đồng mua hàng thiết yếu hỗ trợ nhân dân trong phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình.

Năm 2021, huyện có thêm xã Sơn Trường đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thị trấn Tây Sơn được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị. Bất chấp những tác động tiêu cực của dịch bệnh, huyện vẫn có thêm 34 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (đạt 121,4% kế hoạch), 203 vườn hộ đạt chuẩn vườn mẫu. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt kết quả khá. Huyện có thêm 15 sản phẩm được đánh giá công nhận 3 sao, nâng tổng số sản phẩm đạt chuẩn OCOP toàn huyện lên 47 sản phẩm. Trong đó, có 10 cơ sở OCOP tham gia chuyển đổi số trong quản lý sản xuất và kinh doanh các sản phẩm. Trong tổng số 6.000 tỷ đồng hiện xây dựng nông thôn mới ở huyện Hương Sơn đã có hơn 4.000 tỷ đồng do nhân dân đóng góp. Diện mạo nông thôn thay đổi, kinh tế phát triển nhanh, ổn định, đã hình thành các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ, nhiều thương hiệu nổi tiếng trong nước.

Huyện miền núi, biên giới Vũ Quang được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã nghèo, khó khăn của hai huyện Hương Sơn và Đức Thọ. Chia sẻ về những ngày tháng gian khó ấy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Quang Điền hồi nhớ hình ảnh về cơ sở hạ tầng trên địa bàn “mỏng, thiếu, yếu”. Huyện từng thiếu nguồn cán bộ là người địa phương, phải tăng cường cán bộ từ nơi khác đến. Song, lực lượng này do không nắm vững địa bàn, văn hóa, phong tục, tập quán của người dân địa phương nên quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, một số đồng chí mắc sai lầm, sai phạm gây thiệt hại cho dân. Cũng từ bài học cán bộ là gốc của mọi công việc, nhiều năm gần đây, huyện coi trọng giám sát về thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu; giám sát lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện triển khai, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW gắn với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Kết quả được khẳng định rõ nhất ở các xã Quang Thọ, Đức Liên và Vườn quốc gia Vũ Quang...

Ghi nhận từ quá trình triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp ở huyện Hương Sơn, huyện Vũ Quang và thành phố Hà Tĩnh cho thấy tính hiệu quả khi cấp ủy, chính quyền “chủ trương 1, chương trình 10, hành động 100”. Sự sâu sát của cán bộ, đảng viên, nâng cao trách nhiệm với cơ sở đã góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Vai trò cấp ủy và “đầu kéo”

Về nhân tố “căn cốt” bảo đảm quá trình phát triển nhanh, bền vững của tỉnh, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao đổi: Các cấp ủy thống nhất lãnh đạo toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các cấp, các ngành; chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đồng thời tạo môi trường, cơ chế thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.

Tại Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh, bám sát chủ trương của Tỉnh ủy, Thành ủy đã luân chuyển nhiều lượt cán bộ từ cơ quan Thành ủy về phường, xã và ngược lại. Giải pháp này nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng qua đó giúp cán bộ, đảng viên trưởng thành. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Tĩnh Lương Quốc Tuấn trao đổi: Quá trình thực hiện “mục tiêu kép”, Thành ủy đã thành lập, chỉ đạo 15 đoàn công tác trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các phường, xã. Trong đó, trưởng đoàn là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo, ủy ban nhân dân và các phó đoàn, đoàn viên là lãnh đạo các ban, phòng, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thành phố. Thông qua các đoàn công tác, tổ công tác phụ trách cơ sở đã góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền, khắc phục hạn chế, thiếu sót.

Về chủ đề này, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Hương Sơn Nguyễn Viết Dũng trao đổi: Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 xác định xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín tạo bước chuyển biến mới trong cải cách hành chính gắn liền nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp là khâu đột phá nhằm tạo động lực thực hiện những mục tiêu kinh tế-xã hội, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương.

Tại huyện Vũ Quang, để sớm hiện thực các mục tiêu nghị quyết Đại hội đảng các cấp đề ra, phương châm hướng mạnh về cơ sở, giải quyết các vấn đề từ cơ sở, chi bộ phát huy vai trò lãnh đạo thể hiện tính đồng bộ trong các chương trình hành động. Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2021-2025, Huyện ủy đã dồn sức cho khâu “then chốt” thông qua triển khai Đề án và Nghị quyết về nâng cao chất lượng cán bộ. Hệ thống quản lý con người và chức danh gắn với đánh giá cán bộ; rà soát, bổ sung quy hoạch, luân chuyển cán bộ; chính sách cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ. Huyện đã bổ nhiệm mới 31 đồng chí, bổ nhiệm lại 4 đồng chí, thực hiện quy trình bầu bổ sung cấp ủy các cấp. Đồng thời Huyện ủy chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ tại Hà Tĩnh vẫn còn những bất cập, hạn chế trước yêu cầu, nhiệm vụ mới. Các cấp ủy, chính quyền toàn tỉnh đang hướng mạnh vào trọng tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Tỉnh luôn nhất quán quan điểm lấy con người làm trung tâm, khoa học-công nghệ là động lực, phát huy giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh, khơi dậy ý chí khát vọng, tâm huyết, đổi mới, sáng tạo kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm các sai phạm, khuyết điểm ■

Hà Tuấn và Nam Hải