Hà Giang kỷ luật nhiều cán bộ vi phạm

Thứ Bảy, 21-05-2022, 14:48
Phiên họp thứ 20 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hà Giang.

Ngày 21/5, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang đã có thông cáo báo chí về kết quả kỳ họp thứ 20 vừa được tổ chức để xem xét, thống nhất, quyết định xử lý kỷ luật theo thẩm quyền đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Theo đó, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Sùng Mí Thề, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Minh (nhiệm kỳ 2021-2026), do: Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; vi phạm quy chế làm việc của Huyện ủy, UBND huyện; vi phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản (đá vôi) trái phép trên địa bàn, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước.

Kỷ luật khiển trách đối với bà Phan Thị Minh, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Minh (nhiệm kỳ 2016-2021), do: Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; vi phạm quy chế làm việc của UBND huyện; vi phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản (đá vôi) trái phép trên địa bàn, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước.

Cũng trong phiên họp lần này, đã tiến hành xử lý kỷ luật đối với tổ chức, đảng viên thuộc Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang do có vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc đấu thầu mua sắm, quản lý, sử dụng vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó kỷ luật cảnh cáo đối với Đảng ủy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, do: Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình trong Đảng, quy chế làm việc của đảng ủy; buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát, không phát hiện, ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm, để nhiều cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ vi phạm pháp luật của Nhà nước trong thực hiện việc đấu thầu mua sắm, quản lý, sử dụng vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; nhận hối lộ với số tiền lớn, vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, gây lãng phí, thất thoát ngân sách Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng.

Kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với 3 cán bộ là: Nguyễn Trần Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Phan Thị Nga, Chi ủy viên Chi bộ 5, Trưởng khoa Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng; Tô Minh Huệ, đảng viên, Trưởng phòng Tài chính-Kế toán, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Lý do kỷ luật các cán bộ trên là: Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, vi phạm quy chế làm việc của đảng ủy; buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; vi phạm pháp luật của Nhà nước trong chỉ đạo và thực hiện việc đấu thầu mua sắm, quản lý, sử dụng vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng, có hành vi nhận hối lộ và bao che, tiếp tay cho hành vi tham nhũng, gây lãng phí, thất thoát lãng phí ngân sách nhà nước với số tiền lớn, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dẫn đến nhiều cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Kỷ luật bằng hình thức cách chức hết các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Phạm Thị Kim Dung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, do: Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, quy chế làm việc của Đảng ủy; vi phạm pháp luật của Nhà nước trong thực hiện việc đấu thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; gây lãng phí, thất thoát ngân sách Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng.

Kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Hoàng Thị Phượng, đảng viên, kế toán Phòng Tài chính-Kế toán, do: Thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; vi phạm pháp luật của Nhà nước trong tham mưu, thực hiện việc đấu thầu mua sắm, quản lý, sử dụng vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, gây lãng phí, thất thoát lãng phí ngân sách Nhà nước với số tiền lớn, gây hậu quả nghiêm trọng.

KHÁNH TOÀN