Giám sát những vấn đề được nhân dân quan tâm

Thứ Sáu, 31-12-2021, 06:25
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2022. Ảnh: QUANG VINH

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị thống nhất Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2022 giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị-xã hội.

Theo Kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì các hoạt động giám sát về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên; việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021-2025); việc bảo đảm điều kiện thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới; việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới...

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết: Thực tế nhiều năm qua cho thấy, công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận các cấp được triển khai rộng khắp, trong đó, hoạt động giám sát được nâng cao chất lượng và hiệu quả thực chất. Ðáng chú ý, không chỉ cấp Trung ương, cấp tỉnh mà cấp huyện cũng đã có những cách làm cụ thể, thiết thực. Trong đó, năm 2021, tại huyện Bắc Hà (Lào Cai) nhiều nội dung quan trọng được MTTQ huyện tiến hành giám sát như: Quy định số 124-QÐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng, quy định về "Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên"; tổ chức 3 đợt trong tổng số 23 lượt giám sát đối với 19 Ủy ban Bầu cử cấp xã về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; việc thực hiện Quyết định số 1902/QÐ-UBND, ngày 1/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về quy định thực hiện công tác dân vận trong thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai; giám sát việc thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán; việc làm đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; việc bình xét hộ nghèo ở cơ sở; các nguồn kinh phí đóng góp tự nguyện của nhân dân thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở... Qua giám sát đã phát hiện được các vấn đề như trong Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 còn mắc một số lỗi cơ bản như lập thiếu danh sách cử tri, sai tên, tuổi cử tri, việc niêm yết danh sách cử tri ở một số đơn vị còn chậm; việc đo đạc, kiểm đếm trong đền bù giải phóng mặt bằng còn sai với thực tế.

Tại tỉnh Bắc Ninh những năm qua, công tác giám sát của cộng đồng đã được MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gia Bình triển khai hiệu quả. Thông qua hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã góp phần hạn chế những sai phạm, tiêu cực, nâng cao chất lượng các công trình, dự án trên địa bàn. Ðáng chú ý trong đó là dự án xây mới Trường mầm non Nhân Thắng (xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình) có tổng kinh phí 59 tỷ đồng, được khởi công xây dựng từ tháng 3/2021. Với dự án này Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã Nhân Thắng đã quyết định thành lập tổ giám sát và thường xuyên cử thành viên luân phiên giám sát quá trình thi công. Bằng sự vào cuộc tích cực của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng những sai sót đã được kịp thời phát hiện, qua đó kịp thời kiến nghị chủ đầu tư, nhà thầu điều chỉnh, bảo đảm chất lượng các công trình trên địa bàn. Ðến thời điểm hiện tại, đã có năm công trình xây dựng với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng đang được Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã Nhân Thắng vào cuộc giám sát trực tiếp.

Theo Ủy ban MTTQ huyện Gia Bình, hiện trên địa bàn có 14 Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Từ năm 2017 đến năm 2021, Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng các xã, thị trấn của huyện Gia Bình đã tham gia giám sát và giải quyết được hơn 300 đơn thư tố cáo, kiến nghị của nhân dân với các nội dung chủ yếu liên quan đến đất đai, tài chính. Trong những tháng đầu năm 2021, các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại các xã, thị trấn đã tham gia giám sát hơn 100 công trình, dự án đang được khởi công xây dựng và thực hiện trên địa bàn.

Năm 2022, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Mặt trận các cấp, nhất là ở cơ sở nhằm phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, góp phần xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Cùng với đó thông qua công tác, phản biện xã hội, Mặt trận cũng kịp thời phát hiện sai phạm, khuyết điểm từ đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật, tăng cường đồng thuận xã hội ■

HOÀNG ÐAN