Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Sơn La

Thứ Tư, 10-11-2021, 08:39
Tỷ lệ học sinh học lực yếu, kém bậc THCS của Sơn La đã giảm 4,4 %.

Thời gian qua, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện nhiều giải pháp củng cố, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Qua đó, còn góp phần đổi mới căn bản và toàn diện chất lượng giáo dục và đào tạo...

Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La luôn xác định rõ việc sinh hoạt chi bộ là một hoạt động hết sức quan trọng. Do vậy, Đảng bộ đã có nhiều giải pháp trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần bảo đảm cho chi bộ và đảng viên thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình.

Đổi mới từ chi bộ

Để đổi mới và không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La xác định rõ trước hết phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, trước hết là chi ủy, bí thư chi bộ về vị trí, vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ, tầm quan trọng của sinh hoạt cấp ủy, trách nhiệm của cấp ủy viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La cũng xác định rõ chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được nâng cao cũng sẽ là một trong những nhân tố quyết định đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt là trong việc góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Giáo dục và Đào tạo tại Sơn La theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

PTS, GS Nguyễn Huy Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La, khẳng định: Muốn thực hiện đổi mới và không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thì phải duy trì sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ đúng quy định, nề nếp và bảo đảm nguyên tắc của Đảng. Đảng ủy đã duy trì tốt việc sinh hoạt của các chi ủy, chi bộ khi bảo đảm họp thường lệ mỗi tháng 1 lần và họp bất thường khi cần theo quy định của Điều lệ Đảng. 

Để các chi bộ sinh hoạt định kỳ đúng quy định của Điều lệ Đảng và tổ chức sinh hoạt chuyên đề mỗi quý 1 lần, Đảng ủy đã ban hành nghị quyết, quy chế, chương trình toàn khóa quy định rõ mỗi đảng viên, nhất là đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ. Chỉ đạo các phòng, ban trong Sở bố trí thời gian, công việc hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên tham gia sinh hoạt đầy đủ.

Đồng chí Nguyễn Đăng Dưỡng, đảng viên chi bộ 2, cho biết: Việc sinh hoạt của chi ủy, chi bộ được thực hiện đúng nguyên tắc của Đảng, đã mở rộng và phát huy dân chủ, tạo không khí cởi mở, chân thành để đảng viên phát huy vai trò, trí tuệ, thể hiện chính kiến, nguyện vọng của mình. Qua đó, đảng viên đã được tạo điều kiện để được trao đổi, thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của mỗi đảng viên.

Qua đánh giá hằng năm của Đảng ủy cấp trên, thực tế triển khai việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo rất tốt. Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đã biết phát huy vai trò của Bí thư chi bộ, của từng đồng chí trong cấp ủy, chi bộ. Kỹ năng điều hành buổi sinh hoạt, các nội dung, vấn đề đưa ra bàn bạc, thảo luận phù hợp với thực tế tại chi bộ. Chất lượng ý kiến tham mưu, hiến kế của từng đồng chí đảng viên trong chi bộ được phát huy tốt trên tinh thần dân chủ…

Bên cạnh đó, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La còn quan tâm tiếp thu những hạn chế của Đảng ủy, chi ủy, chi bộ, của từng đảng viên được đưa ra phân tích làm rõ tại các buổi sinh hoạt. Theo đó, đã góp phần bảo vệ được cái đúng, đấu tranh, phê bình, đẩy lùi những quan điểm chưa đúng trong việc làm cũng như nhận thức của từng đồng chí trong chi ủy và đảng viên tại các chi bộ.

Kết quả từ đổi mới

Qua thực tế triển khai cho thấy: Chất lượng sinh hoạt của các chi bộ tại Đảng bộ Sở đã được nâng lên rõ rệt. Tạo thêm nguồn sinh khí mới, là điều kiện quan trọng để các chi bộ phát huy tốt vai trò lãnh đạo, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của cấp trên. Đề ra được nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục. 

Đồng chí Cầm Văn An, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, thông tin: Qua triển khai thực hiện đã giải quyết được hạn chế trong chuẩn bị nội dung sinh hoạt chưa sát với chức năng, nhiệm vụ. Không còn tình trạng báo cáo đánh giá mà chưa quan tâm tới công tác đảng. Đã chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm và đánh giá đúng tình hình tư tưởng của đảng viên.

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Sơn La -0
 Hiện tỉnh Sơn La có 280 trường chuẩn quốc gia. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có trên 70 % trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

Với sự cố gắng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Đảng ủy trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ tại Đảng bộ Sở, đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019-2020 và chủ động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ năm học 2020-2021 với nhiều bước chuyển biến tích cực.

Trong năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo để sau đó HĐND tỉnh ban hành 7 Nghị quyết về các chủ trương, chính sách phát triển Giáo dục và Đào tạo thuộc các lĩnh vực, tạo được sự đồng thuận cao trong tỉnh.

Đồng chí Trịnh Lan Anh, Bí thư chi bộ 4, Trưởng Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học, thông tin: Ngoài việc đổi mới và nâng cao được chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, còn góp phần nâng cao được chất lượng giáo dục khi công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy được sâu sát hơn. Riêng đối giáo dục mầm non, chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và chất lượng giáo dục theo 5 lĩnh vực phát triển năm 2019 - 2020 có sự chuyển biến tích cực so với năm học trước...

Điểm nổi bật sau những đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ gắn với thực hiện tốt Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo cũng được thể hiện rõ khi Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức, triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp, tạo nên phong trào thi đua dạy tốt - học tốt trong các trường học. 

Trong năm học 2019-2020, Sơn La đã có 826 giải học sinh giỏi các cấp, trong đó có 28 giải nhất, 136 giải nhì và 247 giải ba. Học sinh giỏi quốc gia năm học 2019-2020 đạt 13 giải, tăng 4 giải so với năm học trước. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong thời gian tới, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La sẽ tập trung quán triệt và thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, ngành và của tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm trong sinh hoạt chi bộ và duy trì tốt việc chấm điểm, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ… 

QUỐC TUẤN