Để Đảng ta mãi mãi xứng đáng là "Đảng ta"

Chủ Nhật, 02-02-2014, 18:48
Tiết mục mở màn Chương trình nghệ thuật “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”. (Ảnh minh họa: infonet.vn)

Trước khi đi vào nội dung cụ thể, tôi muốn nói một chút về khái niệm chữ "Đảng ta" được đặt trong dấu kép. "Đảng ta", theo nghĩa thông thường, là tên xưng hô của những người cộng sản, những cán bộ, đảng viên khi nói về Đảng của mình. "Đảng ta" còn có nghĩa rộng hơn, là tên xưng hô của đông đảo nhân dân ta đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, coi Đảng là chính đảng của chính mình.

Đây là điều chưa từng có trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, ngay cả đối với các đảng cộng sản từng cầm quyền ở nhiều nước trước đây. Càng không có và không thể có ở các xã hội đa đảng, dù các đảng cầm quyền ở đó tồn tại trong thời gian dài hay ngắn, có ít hay nhiều ảnh hưởng trong dân.

Để hiểu rõ thêm về nguồn gốc hai chữ "Đảng ta", tôi xin nhắc lại một bài báo Bác Hồ viết cách đây tròn 65 năm.

Tháng 1-1949, nhân kỷ niệm lần thứ 19 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới bút danh Trần Thắng Lợi, Bác viết bài báo có nhan đề "Đảng ta" đăng trên Tập san "Sinh hoạt nội bộ", tức Tạp chí Cộng sản ngày nay (1) .

Bài báo đã điểm lại phong trào cộng sản trên thế giới, nêu lên quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam như là một tất yếu lịch sử, khẳng định "Đảng ta tuy trẻ trung, nhưng đã lập được những công trạng rất to tát". Bài báo nói rõ những dấu mốc lịch sử Đảng đã trải qua, nêu cao những tấm gương đảng viên và những người thanh niên cộng sản vì Đảng, vì giai cấp, vì dân tộc mà oanh liệt hy sinh. Cùng với đó là sự nhắc nhở: "Tuy vậy, chúng ta tuyệt đối không được tự kiêu, tự đại. Chúng ta có nhiều thành công, nhưng chúng ta cũng còn nhiều khuyết điểm...". Và kết luận: "Sứ mệnh của Đảng ta rất to. Công việc của Đảng ta rất nhiều. Đảng đòi hỏi chúng ta phải làm tròn nhiệm vụ của đảng viên.

Không có vinh dự nào to bằng cái vinh hạnh được làm đảng viên của Đảng Cộng sản. Vì vậy, bất kỳ ở hoàn cảnh nào, làm công việc gì, chúng ta cũng phải kiên quyết làm cho xứng đáng với vinh hạnh ấy...".

Bài báo nhằm vào đối tượng "các đồng chí chi bộ", và nói cho "các đồng chí trẻ biết", thật ra là đã có tầm ảnh hưởng rất sâu rộng. Hai chữ "Đảng ta" từ ấy đã đi vào lòng cán bộ, đảng viên và mỗi người dân nước ta như một biểu hiện sâu đậm của tình cảm thiêng liêng, một giá trị tinh thần mà ai nấy đều cần gìn giữ.

Đối với cán bộ, đảng viên, hai chữ "Đảng ta" khơi dậy vinh dự và trách nhiệm của người chiến sĩ cách mạng được đứng trong hàng ngũ Đảng tiên phong chiến đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.

Đối với nhân dân ta, hai chữ "Đảng ta" nói lên mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Đảng coi cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; ngược lại, nhân dân coi Đảng là chính đảng của chính mình.

Ôn cũ để biết mới.

Trải qua hai cuộc kháng chiến cứu nước cho đến sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước theo con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ngày nay, Đảng ta luôn tâm niệm những lời dạy của Bác Hồ, thực hiện kiên quyết và bền bỉ nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt trong thời kỳ mới.

Đảng ta nhận thức một cách sâu sắc rằng: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của Cách mạng Việt Nam. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Phải phòng và chống những nguy cơ lớn: sai lầm về đường lối, bệnh quan liêu và sự thoái hóa, biến chất của cán bộ, đảng viên. Quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa và của Đảng.

Nhân đây, tôi xin dẫn ra đôi điều về Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Nghị quyết Đại hội XI nhận định rằng, trong những năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường và đạt một số kết quả tích cực, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém chậm được khắc phục. Trong thời gian tới, cần tập trung những cố gắng lớn vào việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XI, Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4 nói rõ thêm: "... Công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ".

Trong một số vấn đề cấp bách nổi lên hàng đầu là: "Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc". Thế là từ nguy cơ đã trở thành thực trạng.

Từ đó, nhiệm vụ cấp bách trước nhất được đề ra là: Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái nói trên để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng.

Năm 2013 vừa qua, Đảng ta đã có nhiều cố gắng và tạo nên được chuyển biến bước đầu tích cực trong việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, nhất là trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong Đảng. Đó là điều đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Nghị quyết T.Ư 4 chậm đi vào cuộc sống, không ít vấn đề bức xúc chưa được giải quyết. Chúng ta có thể tìm lời giải cho ý kiến này qua trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng trên Báo Nhân Dânsố Tết (2) .

Đúng là những vấn đề Nghị quyết T.Ư 4 đặt ra là rất lớn, không thể ngày một ngày hai mà giải quyết được. Tinh thần là làm vững chắc, có kết quả cụ thể. Chúng ta đã làm như vậy trong xử lý nhiều vụ, việc gần đây.

Đúng là những giải pháp Nghị quyết T.Ư 4 đề ra là toàn diện, không chỉ có tự phê bình và phê bình. Những vấn đề về tổ chức, cán bộ, sinh hoạt Đảng, cơ chế chính sách, về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng... đều là những việc lớn và khó, không chỉ làm trong một năm, một nhiệm kỳ mà cả những năm tiếp theo.

Nhưng không vì thế mà không nghiêm túc nhìn nhận và tiếp tục giải quyết những vấn đề bức xúc đang tồn tại.

Trở lại chủ đề của bài báo: "Để Đảng ta mãi mãi xứng đáng là "Đảng ta",tôi nghĩ, không có cách nào tốt hơn là tập trung mọi cố gắng, xây dựng Đảng ta thật sự là đảng cách mạng chân chính, một đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, một đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đủ đức, đủ tài để lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của cách mạng, của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phấn đấu hết mình để nhân dân ta giữ trọn niềm tin đối với Đảng, tin chắc rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của chính mình, chứ không phải là đảng của "người ta", của "mấy ông ấy", của "nhóm lợi ích" này hay "nhóm lợi ích" khác.

Tháng 2-2014

HÀ ĐĂNG

(1) Xem bài "Đảng ta", Hồ Chí Minh toàn tập, NXB chính trị quốc gia, 1995, T.5, Tr.546.

(2) Xem Nhân Dân số Tết Giáp Ngọ 2014, Tr.3 và 4.