Gửi trọn niềm tin

Bảo vệ lợi ích nhân dân bằng quyền giám sát, phản biện

Thứ Năm, 27-01-2022, 06:20
Cử tri tại Bình Thuận bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 hồi tháng 5/2021.

Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn chăm lo lợi ích của nhân dân. Một trong những nhiệm vụ quan trọng Đảng giao cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội là thông qua công tác giám sát, phản biện góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Thực hiện nhiệm vụ Đảng giao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể luôn đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội liên quan đến những vấn đề nhân dân quan tâm.

Qua thông tin từ báo chí, chúng tôi được biết, từ sau kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đến kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã chủ trì và phối hợp tổ chức gần 60 nghìn cuộc kiểm tra, giám sát toàn diện các nội dung theo kế hoạch đã đề ra. Trong đó, việc giám sát thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND các cấp thời gian từ 1/1/2020 đến ngày 31/6/2021 cho thấy việc tiếp nhận, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền cơ bản chấp hành theo quy trình, thủ tục đã được quy định.

Tuy nhiên, vẫn còn cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa chỉ đạo sát sao, quyết liệt, thường xuyên công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công tác phối hợp giữa các cơ quan trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có lúc, có nơi, có việc còn chưa thống nhất, kịp thời. Một số vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài dù đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nhưng chưa được giải quyết dứt điểm có nguy cơ trở thành các điểm nóng về an ninh trật tự...

Sau giám sát, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có kiến nghị gửi các cơ quan có thẩm quyền về các giải pháp nhằm tăng cường giải quyết khiến nghị của công dân như: tăng cường tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; xử lý trách nhiệm người đứng đầu; nghiên cứu sửa đổi quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Thực tế cho thấy, giám sát, phản biện xã hội đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân. Vì vậy, nhân dân mong muốn Đảng tiếp tục chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát huy mạnh mẽ hoạt động này.

Trong đó, nội dung giám sát hướng tới những vấn đề mà nhân dân quan tâm, những đòi hỏi, bức xúc từ thực tiễn của các tầng lớp nhân dân, đối tượng chịu sự tác động. Trong quá trình thực hiện giám sát, phản biện xã hội, kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc về thể chế, pháp lý và quá trình thực thi để chủ động đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật. Quan tâm tới việc khảo sát, lấy ý kiến của người dân đối với những vấn đề nổi cộm, bức xúc, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đồng thời cần kiên trì, bền bỉ trong việc theo dõi kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát, phản biện.

NGUYỄN BÍCH PHƯỢNG (Đảng viên phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội)