Gửi trọn niềm tin

Đảng ta luôn vì hạnh phúc của nhân dân

Gia đình mình, buôn làng mình có đời sống mới như hôm nay là nhờ ơn Đảng và Nhà nước đã chăm lo xây dựng, phát triển đất nước, từng bước nâng cao đời sống nhân dân, nhất là quan tâm đầu tư phát triển những vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như quê hương mình. Tôi và những người con buôn làng luôn gửi trọn niềm tin sắt son, một lòng theo Đảng, Bác Hồ.

Làm gốm tại Đức Trọng, Lâm Đồng. (Ảnh: Anh Quân)
Làm gốm tại Đức Trọng, Lâm Đồng. (Ảnh: Anh Quân)

Ý Đảng hợp lòng dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc thì việc khó mấy cũng thành. Niềm tin của nhân dân với Đảng chính là cội nguồn sức mạnh làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới. Tôi còn nhớ một đoạn trong bài phát biểu rất hay của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại một hội nghị Trung ương: "Cần khẳng định, ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả". Đảng ta luôn vì hạnh phúc của nhân dân và nhân dân luôn một lòng theo Đảng, đã làm nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam.

Tôi là người con dân tộc Chu Ru, sinh ra và trưởng thành bên dòng sông huyền thoại Đa Nhim, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Từ lúc còn nhỏ đến khi được đi học rồi thành giáo viên, sau đó vinh dự được giao nhiệm vụ Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận xã kiêm bí thư chi bộ liên thôn, hiện nay là Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã, tôi được chứng kiến sự đổi thay trên quê hương mình. Chừng hơn 15 năm trước, Đơn Dương là huyện nghèo, nhưng đến năm 2015, đã là huyện nông thôn mới đầu tiên ở Tây Nguyên, mình và dân làng tự hào lắm. Nói như thế để thấy sự chăm lo quan tâm hết mực của Đảng, Nhà nước với Tổ quốc và nhân dân.

Tôi vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng gần 30 năm rồi. Hồi đó, được kết nạp Đảng vinh dự, thiêng liêng lắm. Tôi là người thứ ba trong năm thôn đồng bào dân tộc thiểu số của xã được kết nạp Đảng, bà con trong buôn làng ai cũng vui và tự hào. Họ nói, mình là người có uy tín mà, phải là đảng viên để còn nói cho dân hiểu, làm cho dân thấy, dân tin. Con em đồng bào mình bây giờ nhiều đứa giỏi lắm. Nhưng mình có cái uy tín, mình là đảng viên, mình làm được thì nói dân làng mới nghe. Được vào Đảng, tôi có điều kiện để nắm vững hơn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền, vận động và giúp bà con thay đổi cách nghĩ, cách làm, nâng cao đời sống.

Bà con đồng bào mình luôn gửi trọn niềm tin về Đảng, về một Tây Nguyên khởi sắc, đổi thay nhiều mặt, đời sống của bà con không ngừng được cải thiện, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy, như Quyết tâm thư của già làng, người có uy tín trong các dân tộc ở Tây Nguyên đã nói: "Người Tây Nguyên thề trước thần linh và trời đất, nguyện cùng đồng bào cả nước mãi mãi gìn giữ trọn vẹn và làm giàu vùng đất thiêng của Tổ quốc".