Đăng ký tối đa ba nguyện vọng vào lớp 10 công lập

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa ba trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn. Học sinh phải sắp xếp các nguyện vọng này theo thứ tự ưu tiên: Nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý, trong số ba nguyện vọng này, nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 phải thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định; nguyện vọng 3 có thể thuộc một khu vực tuyển sinh bất kỳ.

Giám sát xây dựng công trình thấp tầng tại số 8B Lê Trực

UBND quận Ba Đình vừa có văn bản yêu cầu phường Điện Biên tăng cường giám sát hoạt động xây dựng công trình thấp tầng tại số 8B phố Lê Trực, phường Điện Biên. Văn bản nêu rõ: Hiện nay, Công ty cổ phần May Lê Trực đang tổ chức thi công ép cọc gia cố đất để xây dựng khối nhà vườn thấp tầng thuộc dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở bán và cho thuê tại khu đất số 8B phố Lê Trực, phường Điện Biên. UBND quận yêu cầu UBND phường Điện Biên tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyệt đối không để phát sinh vi phạm trật tự xây dựng tại khu đất nêu trên. UBND quận Ba Đình cũng giao Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận trực tiếp chỉ đạo cán bộ; đồng thời phối hợp UBND phường Điện Biên thực hiện kiểm tra và xử lý vi phạm trật tự xây dựng (nếu có) theo quy định pháp luật.