Chuyên đề

Tạo ra tiềm năng du lịch nhờ chuyển đổi số

Thứ Sáu, 13-05-2022, 14:34

LTS - Chính dòng chảy đưa công nghệ vào ứng dụng trong nhiều mặt của cuộc sống để thích ứng với điều kiện phát triển "bình thường mới" đã mang đến cơ hội hồi phục bất ngờ cho ngành du lịch. Vẻ đẹp của từng miền đất, của đời sống cư dân bản địa được đưa lên không gian số đã tạo nên nguồn tài nguyên mới sống động và hấp dẫn hơn.