Sự vận động, phát triển của tiếng nói và chữ viết

Thứ Sáu, 10-06-2022, 14:52
Các em học sinh trong một dự án về phát triển tiếng Việt. Ảnh: Hoài Nam

LTS - Quá trình hội nhập nhanh chóng cùng sự phát triển của các mạng xã hội đã tạo nên những tác động mạnh mẽ tới tiếng nói và cả chữ viết của các dân tộc. Nắm bắt kịp thời sự vận động và có những điều chỉnh để bảo đảm sự phát triển lành mạnh đang là yêu cầu đặt ra đối với các nhà khoa học và quản lý.