Sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Sáu, 06-05-2022, 11:40
Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) tổ chức lớp dạy nghề truyền thống cho người dân tộc Pà Thẻn Ảnh: HÀ KHÁNH

LTS - Chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn, gắn chương trình đào tạo với chiến lược phát triển của địa phương là những giải pháp quan trọng giúp người dân thoát nghèo bền vững, cải thiện đời sống ngay trên mảnh đất quê hương.