Người trẻ giữ gìn, phát huy văn hóa dân tộc

Thứ Năm, 02-06-2022, 18:10
Nhóm Chèo 48h-Tôi chèo về quê hương của các bạn trẻ yêu văn hóa truyền thống. Ảnh: Liên Phương

LTS-Cả nước hiện có hơn 22 triệu người trong độ tuổi thanh niên. Quá trình hội nhập đang ngày càng cho thấy rõ hơn sự cần thiết của tri thức và nhận thức về bản sắc văn hóa dân tộc trong nỗ lực định danh của mỗi cá nhân. Bởi vậy, các bạn trẻ cần sớm ý thức về hành trang là vốn tri thức văn hóa, lịch sử dân tộc.