Người tích cực với các hoạt động xã hội

Thứ Bảy, 10-07-2021, 17:50

Nằm tại ngã tư Hòa Mã - Thi Sách, phường Phạm Ðình Hổ, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) là Thánh thất Cao Ðài Thủ đô - địa điểm sinh hoạt của khoảng 170 tín đồ Cao Ðài Ban chỉnh đạo. Người đứng đầu Thánh thất Cao Ðài Thủ đô - giáo sư (một phẩm sắc trong đạo Cao Ðài) Thượng Mai Thanh (trong ảnh) đã gắn bó với Thánh thất từ khi thành lập.

Từ đó đến nay, giáo sư Thượng Mai Thanh cùng các tín đồ của họ đạo luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Ðảng, Nhà nước về tôn giáo, sống tốt đời đẹp đạo và có nhiều đóng góp đối với các phong trào thi đua yêu nước.

Giáo sư Thượng Mai Thanh, tên thế danh là Lê Xuân Mai, quê ở Từ Ðài, xã Chuyên Ngoại (Duy Tiên, Hà Nam). Năm 1985, Thánh thất Cao Ðài Thủ đô (thuộc Cao Ðài Ban chỉnh đạo) được thành lập, từ đó, giáo sư Thượng Mai Thanh gắn bó với Thánh thất cho đến nay.

Giáo sư Thượng Mai Thanh luôn tích cực tham gia các sinh hoạt, hoạt động của họ đạo, chuyên cần tu học, tự nghiên cứu để hiểu sâu về giáo lý, giáo luật, tinh thần của đạo Cao Ðài. Từ năm 2008, giáo sư Thượng Mai Thanh tích cực tham gia các tổ chức chính trị, xã hội như Mặt trận Tổ quốc các cấp phường, quận, TP Hà Nội... Với những hoạt động tích cực, ông đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của UBND thành phố Hà Nội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội...

Hiện nay, Thánh thất Cao Ðài Thủ đô có số lượng không nhiều so với một họ đạo, tuy nhiên, Thánh thất luôn tích cực tham gia các hoạt động tốt đời đẹp đạo. Hàng chục năm qua, giáo sư Thượng Mai Thanh cùng họ đạo Cao Ðài Thủ đô tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội như đóng góp cho các quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ biển đảo, quỹ vì người nghèo, nồi cháo tình thương, hiến máu nhân đạo, các hoạt động bảo vệ môi trường... Dù đời sống tín đồ của họ đạo còn khó khăn, nhưng trung bình, hằng năm Thánh thất Cao Ðài Thủ đô đều đóng góp được khoảng 50 triệu đồng cho các hoạt động vì cộng đồng.

Có một điều mà giáo sư Thượng Mai Thanh luôn tâm đắc và tích cực thực hiện đó là giao lưu, học hỏi, chia sẻ với các tôn giáo bạn với tình cảm chân thành và tinh thần đoàn kết. Bởi theo giáo sư Thượng Mai Thanh "giá trị cao nhất của đạo Cao Ðài ở chỗ xem tất cả các tôn giáo đều cùng một gốc, không phân biệt thành phần, địa vị, không phân biệt quốc gia, tất cả hòa đồng, yêu thương, đoàn kết vì một thế giới đại đồng. Ðây là giá trị cần phải phổ biến rộng rãi. Nếu mọi người, tất cả mọi quốc gia đều đoàn kết, yêu thương, xem nhau như anh em thì thế giới sẽ được hòa bình".

Có thể nói, giá trị trên đây chính là điểm xuất phát, là điểm tựa để giáo sư Thượng Mai Thanh nói riêng, Thánh thất Cao Ðài Thủ đô nói chung luôn hòa đồng, chia sẻ với Phật giáo và Công giáo trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Sự đoàn kết, hòa đồng giữa ba tôn giáo trên địa bàn đã trở thành điểm nhấn về đoàn kết tôn giáo, về việc các tôn giáo đồng hành cùng dân tộc trên địa bàn Hà Nội.

Diệu Lân