Truyền dạy dân ca, dân vũ, dân nhạc dân tộc Si La

Thứ Tư, 21-10-2020, 03:35

Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, UBND huyện Mường Nhé tổ chức truyền dạy các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc của dân tộc Si La cho 50 học viên là người dân tộc Si La bản Nậm Sin, xã Chung Chải.

Năm nghệ nhân người dân tộc Si La trực tiếp hướng dẫn các học viên cách chơi nhạc cụ truyền thống, thực hành, trình diễn từng làn điệu dân ca, dân vũ dân tộc Si La. Kết thúc chương trình, ban tổ chức lựa chọn 20 học viên xuất sắc để thành lập câu lạc bộ “Bảo tồn, phát triển các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc của dân tộc Si La phục vụ phát triển du lịch”.

Hoạt động này nhằm thực hiện đề án Bảo tồn những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Si La - cộng đồng dân tộc thiểu số rất ít người (dưới 10.000 người) trong danh sách các dân tộc cần được bảo tồn khẩn cấp của nước ta.

LÊ LAN