Gặp mặt người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Tuyên Quang

Thứ Tư, 28-04-2021, 03:15
Người dân huyện Nậm Pồ (Ðiện Biên) chăm sóc và bảo vệ rừng.

Tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh vừa chủ trì buổi gặp mặt Ðoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Tuyên Quang nhân dịp đoàn về thăm Thủ đô Hà Nội.

Ðoàn gồm 100 đại biểu người có uy tín và 50 đại biểu là người DTTS tiêu biểu của tỉnh Tuyên Quang. Thực hiện chính sách cho người có uy tín, tỉnh Tuyên Quang thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên đối với đội ngũ người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cung cấp thông tin cho người có uy tín và đồng bào DTTS. Qua đó vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giữ vững an ninh trật tự vùng DTTS.

PV

Chi trả hơn 20 tỷ đồng cho người chăm sóc, bảo vệ rừng ở Nậm Pồ

Thường xuyên tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS trên địa bàn tích cực tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, đến nay toàn huyện biên giới Nậm Pồ (Ðiện Biên) đã hoàn thiện thủ tục giao khoán, khoanh nuôi 2.136 ha rừng tự nhiên (đạt 90% tổng diện tích rừng tự nhiên trong toàn huyện). Nhờ đó tỷ lệ che phủ rừng toàn huyện Nậm Pồ đạt hơn 42,4% và là huyện có tỷ lệ che phủ rừng cao. Áp dụng các chính sách hỗ trợ công trồng, khoanh nuôi cho người chăm sóc, bảo vệ rừng, trong năm 2020, huyện Nậm Pồ đã chi trả hơn 20,2 tỷ đồng cho người dân. Trong đó, huyện chi trả 1,351 tỷ đồng công cho người dân khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên; Quỹ Bảo vệ phát triển rừng Ðiện Biên chi trả 18,873 tỷ đồng công chăm sóc, bảo vệ cho các chủ rừng chủ yếu là cộng đồng các bản, hộ gia đình là đồng bào Thái, H’Mông, Dao, Kháng…

Tin và ảnh: Lê Lan