Thực hiện nghiêm bộ tiêu chí an toàn trong trường học

Thứ Năm, 28-10-2021, 21:30

Sau nhiều lần điều chỉnh, Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TP Hồ Chí Minh (Bộ tiêu chí) chính thức được ban hành, với 10 tiêu chí thành phần. Ở mỗi tiêu chí thành phần, các trường được đánh giá đạt hoặc không đạt. Nếu cơ sở giáo dục bảo đảm tỷ lệ thực hiện 100% công việc trong từng tiêu chí thành phần sẽ được đánh giá đạt ở tiêu chí đó, ngược lại nếu tỷ lệ dưới 100% sẽ được đánh giá không đạt.

Bộ tiêu chí này quy định rất chặt chẽ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục. Cụ thể, tiêu chí 1 quy định giáo viên, cán bộ, nhân viên làm việc trực tiếp tại cơ sở giáo dục phải có mã QR xanh thể hiện lịch sử tiêm chủng tại một trong ba ứng dụng Y tế TP Hồ Chí Minh, Sổ sức khỏe điện tử hoặc PC-Covid. Trường hợp không có mã QR xanh thì phải xuất trình một trong các giấy tờ về: người mắc Covid-19 đã khỏi bệnh dưới sáu tháng; đã tiêm đủ liều vắc-xin Covid-19; đã tiêm mũi 1 đối với vắc-xin phòng Covid-19 tiêm hai mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm.

Đối với số lượng tập trung tại cơ sở giáo dục, tiêu chí 2 quy định số lượng học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên tập trung tối đa trong một thời điểm tại cơ sở giáo dục phải đáp ứng tiêu chí số lớp và số học sinh trong mỗi lớp theo quy định của ngành y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo. Về khoảng cách, tiêu chí 3 quy định khoảng cách học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên trong phòng chăm sóc, giáo dục trẻ, phòng làm việc bảo đảm từ 1m trở lên và khoảng cách học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên ngoài phòng làm việc từ 2m trở lên.

Bộ tiêu chí còn quy định học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên thường xuyên rửa tay với xà-phòng hoặc nước sát khuẩn trước khi vào lớp; có dụng cụ ăn uống sạch riêng biệt cho mỗi người; thực hiện vệ sinh khử khuẩn đồ chơi, bàn ghế, sàn nhà, nhà vệ sinh, sân chơi ngoài trời đúng quy định. Học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên đeo khẩu trang khi làm việc, học tập tại cơ sở giáo dục (trừ khi ăn uống); được kiểm tra nhiệt độ, khai báo y tế khi vào trường/phòng học và được phân luồng bảo đảm đi một chiều khi vào trường/phòng học và ra về. Các cơ sở giáo dục phải thành lập các Tổ An toàn Covid-19 và tổ chức làm việc hằng ngày tại đơn vị.

Theo đó, cơ sở giáo dục có 8 đến 10 tiêu chí thành phần đạt thì đạt mức độ an toàn cao và được tổ chức hoạt động dạy học. Đạt 6 đến 7 tiêu chí là ở mức độ an toàn, được tổ chức hoạt động dạy học nhưng trong vòng 48 giờ phải khắc phục các tiêu chí thành phần không đạt, để đạt ít nhất 8 tiêu chí thành phần. Các cơ sở giáo dục chỉ đạt dưới 6 tiêu chí thành phần thì chưa được tổ chức hoạt động giáo dục, phải khắc phục các tiêu chí thành phần không đạt.

Theo kế hoạch, ngày 1/1/2022, học sinh thành phố mới được đến trường đi học trở lại. Tuy nhiên, tùy theo tình hình thực tế, nhất là khi thành phố đã kiểm soát được dịch Covid-19, thành phố sẽ tính toán, xây dựng phương án kỹ lưỡng để có thể cho phép những vùng an toàn dạy học trực tiếp ngay trong học kỳ 1 này. Việc ban hành Bộ tiêu chí để làm căn cứ cho các cơ sở giáo dục đối chiếu, rà soát và thực hiện là hết sức cần thiết. Bởi, tuy dịch đã được khống chế nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ khó lường, các cơ sở giáo dục cần thực hiện nghiêm bộ tiêu chí này để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học.

KHÁNH DUY