Kịp thời hỗ trợ người lao động

Thứ Năm, 21-10-2021, 23:13

Thực hiện Nghị quyết số 116/2021 của Chính phủ và Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm Xã hội TP Hồ Chí Minh đã nhanh chóng triển khai nhằm sớm hỗ trợ cho người lao động giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chỉ sau hai tuần thực hiện (từ ngày 1/10), Bảo hiểm xã hội thành phố đã giải quyết chi hỗ trợ cho 4.512 đơn vị và 111.127 người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, có 96.225 lao động đang tham gia và 14.902 lao động bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tổng số tiền đã chi hỗ trợ là 235 tỷ đồng, gồm: chi cho người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 204,2 tỷ đồng, chi cho người lao động đang bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 30,8 tỷ đồng.

Nhận được số tiền hỗ trợ kịp thời trong lúc khó khăn do cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển vào tài khoản cá nhân, hầu hết người lao động đều phấn khởi. Chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp là chính sách an sinh và thực hiện theo nguyên tắc đóng hưởng, chia sẻ, công bằng. Ðiều đó thể hiện sự rạch ròi về chế độ chính sách của luật định khi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Ðó cũng là tiêu chí mà Nghị quyết số 116/2021 của Chính phủ có nguồn kinh phí trích từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp lên đến 38 nghìn tỷ đồng hướng đến; đồng thời những cá nhân, người lao động, đơn vị đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước sẽ không được hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp nhằm chia sẻ cho những người khó khăn hơn...

Cùng với việc giải quyết chi hỗ trợ cho người lao động, bảo hiểm xã hội thành phố cũng đã thực hiện giảm đóng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ 1% xuống 0% theo tinh thần Nghị quyết số 116/2021 của Chính phủ. Kết quả, tính đến ngày 15/10, cơ quan này đã giải quyết cho 81.866 đơn vị và 1.760.306 lao động với số tiền xấp xỉ 1.900 tỷ đồng, qua đó thể hiện công tác chi hỗ trợ nhanh chóng, công khai và đúng quy định.

TP Hồ Chí Minh là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch Covid-19 nên số lao động thất nghiệp cũng lớn nhất cả nước. Thống kê sơ bộ, hiện thành phố có khoảng gần 3 triệu lao động, bao gồm lao động làm việc tại 84 nghìn doanh nghiệp và lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng gói hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp lần này, với kinh phí hơn 6.000 tỷ đồng, chiếm 23% so với cả nước. Do đó, việc sớm thực hiện Nghị quyết 116 không những tiếp sức, hỗ trợ cho người lao động lúc gian khó nhất mà còn giúp các doanh nghiệp giữ chân người lao động, hạn chế nguồn lực lao động bị giảm sút mạnh để doanh nghiệp sớm ổn định, phát triển sản xuất sau đại dịch...

Ngoài ra, việc sớm điều chỉnh bổ sung một số đối tượng thụ hưởng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp mới đây của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên cơ sở ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (bổ sung các trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc, việc hưởng chế độ thai sản... trong thời gian từ ngày 1/1/2020 đến 30/9/2021 cũng như trước ngày 1/1/2020) cũng nhận được sự đồng tình cao của người lao động thành phố, qua đó cơ quan Bảo hiểm xã hội không để sót lọt, bảo đảm quyền lợi được nhận hỗ trợ của tất cả người lao động trên cả nước.

Khi các chủ trương của Ðảng, chính sách của Nhà nước được hiểu rõ, nhận thức đầy đủ, triển khai nhanh chóng và hợp tình sẽ tạo niềm tin và nhận thức cho người dân, người lao động vào chính sách an sinh xã hội một cách công bằng trên cơ sở đúng luật định, giúp họ có một nghị lực sớm vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên. Việc được hỗ trợ cũng là quyền lợi của người lao động và chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động nên rất cần sự chủ động, phối hợp từ phía doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố, quận, huyện để các thủ tục pháp lý nhanh chóng hoàn tất, tổ chức chi trả hỗ trợ cho người lao động kịp thời, đúng đối tượng. Chính sách an sinh thiết thực ý nghĩa này đã giúp họ có thêm nguồn chi phí chia sẻ khó khăn và củng cố thêm niềm tin vào hệ thống an sinh của đất nước.

QUÝ HIỀN