Khai mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ 14

Thứ Năm, 24-09-2020, 18:50
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Ngày 24-9, Đảng bộ TP Cần Thơ tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Cùng dự, có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương; lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, TP Cần Thơ qua các thời kỳ cùng 347 đại biểu chính thức, đại diện hơn 52 nghìn đảng viên toàn đảng bộ.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình bày tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Cần Thơ đã đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13/13 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 13. Tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt chỉ tiêu Nghị quyết với mức bình quân tăng 7,53%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 97,2 triệu đồng (tăng gấp 1,65 lần so với năm 2015). Quy mô nền kinh tế năm 2020 đã đạt 120 nghìn tỷ đồng (cao gấp 1,63 lần so với năm 2015).

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ phát triển nhanh, đa dạng với nhiều loại hình, giữ vai trò đầu mối, chi phối và tác động tích cực đến sự phát triển của các lĩnh vực khác. TP Cần Thơ từng bước khẳng định được vai trò là trung tâm tài chính, thương mại - dịch vụ, xuất, nhập khẩu, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp hữu cơ... của vùng đồng bằng sông Cửu long (ĐBSCL). Xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả nổi bật với 36/36 xã ở 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đưa chương trình xây dựng nông thôn mới của thành phố hoàn thành trước thời hạn, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Xây dựng TP Cần Thơ xứng tầm đô thị trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long -0
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

Văn hóa - xã hội cũng có nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục - đào tạo được nâng lên, góp phần đáp ứng nguồn nhân lực cho thành phố và vùng đồng bằng sông Cửu Long. An sinh xã hội được chú trọng, chăm lo tốt cho các gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được đầy đủ, kịp thời. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đến nay còn 0,25% theo chuẩn đa chiều. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.  Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đạt được nhiều kết quả quan trọng; tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của Đảng bộ TP Cần Thơ trong nhiệm kỳ qua. Về mục tiêu phát triển TP Cần Thơ trở thành đô thị sinh thái, trung tâm vùng ĐBSCL, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị: Đảng bộ TP Cần Thơ cần tập trung phân tích rõ thuận lợi, khó khăn, dự báo bối cảnh, đặc điểm, tình hình trong những năm tới cũng như tiềm năng, lợi thế, đặc thù riêng của Cần Thơ so với các tỉnh trong vùng. Tổ chức tổng kết, đánh giá những khâu đột phá của nhiệm kỳ qua; các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị khóa IX và những kết luận, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Cần Thơ; quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, để xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp vừa bảo đảm tính kế thừa, phát triển, có tính khả thi cao cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giai đoạn tiếp theo.

Với vai trò, vị trí trung tâm vùng ĐBSCL, TP Cần Thơ cần chủ động tổ chức liên kết với các tỉnh trong vùng và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, tạo động lực cho toàn vùng phát triển. Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai và tài nguyên; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây là một trong những vấn đề cấp bách đối với cả nước nói chung, Cần Thơ nói riêng, cần được cụ thể hóa thành một nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ tới. Cần Thơ phải là hình mẫu ở khu vực Tây Nam Bộ trong quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Coi biến đổi khí hậu vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thành phố thể hiện vai trò trung tâm vùng, dẫn dắt và có tác động lan tỏa tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương khác trong vùng.

TP Cần Thơ tập trung phát triển công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, cung cấp đầu vào, đầu ra cho chuỗi giá trị hàng hóa và dịch vụ của toàn vùng. Cần Thơ không chỉ là một cực tăng trưởng của vùng ĐBSCL và cả nước, mà còn đóng vai trò kết nối nước ta với các nước thuộc Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng, góp phần thúc đẩy Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững. Phát triển kinh tế gắn với với phát triển văn hóa nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, thực hiện tiến bộ công bằng, xã hội.

Đảng bộ TP Cần Thơ chú trọng nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ mới, nhất là công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thúc đẩy đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của địa phương và doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế...

Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ tiếp tục làm việc đến ngày 25-9

THANH TÂM