Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng

Đại hội Đảng bộ các tỉnh Bắc Giang, Kon Tum kết thúc thành công

Sau ba ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, sáng 3-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015 - 2020, kết thúc thành công. Đại hội xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2020 là: tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội; đầu tư hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp đang hoạt động và các cụm công nghiệp đã quy hoạch; đầu tư phát triển các khu đô thị, các thị trấn, thị tứ ở các huyện gắn với hạ tầng thương mại;... đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; ban hành các cơ chế chính sách tạo môi trường thông thoáng cho sản xuất, kinh doanh. Tập trung xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; kiên tr&igrav

Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020, được Đại hội thông qua là GRDP bình quân đạt từ 10% đến 11%/năm. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt từ 3.000 USD đến 3.200 USD, huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 đạt khoảng 230 nghìn tỷ đồng.

Đại hội bầu 53 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18. Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí. Đồng chí Bùi Văn Hải tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

* Sau ba ngày làm việc với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm cao, sáng 3-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020, kết thúc thành công.

Đại hội đã thảo luận dân chủ, biểu quyết thông qua nghị quyết với các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020: Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt hơn 9%; thu nhập bình quân đầu người đạt 2.500 USD trở lên; thu ngân sách nhà nước tại địa bàn hơn 3.500 tỷ đồng; hơn 52% số lao động được đào tạo; giảm từ 3% đến 4% số hộ nghèo mỗi năm; kết nạp mới hơn 5.000 đảng viên; 100% số thôn, làng có tổ chức đảng. Tỉnh chọn khâu đột phá là tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại; thực hiện tái cơ cấu đồng bộ nền kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh gắn với đẩy nhanh tiến trình CNH, HĐH.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 54 đồng chí. Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.