Đại học Quốc gia Hà Nội chuyển dịch sang mô hình đại học trách nhiệm xã hội cao

NDO -

Mục tiêu đến năm 2025, Đại học Quốc gia Hà Nội thu hút, bổ sung khoảng 500 nhà khoa học trẻ có chất lượng, đóng vai trò là đội ngũ kế cận đóng góp vào sự phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Đại học Quốc gia Hà Nội)
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Đại học Quốc gia Hà Nội)

Ngày 7/4, tại Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội nghị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2022.

Hội nghị là cơ hội để cộng đồng khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội cùng các nhà quản lý trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thời gian qua, tiềm lực khoa học và công nghệ ở Đại học Quốc gia Hà Nội được quan tâm đầu tư phát triển với hơn 100 nhóm nghiên cứu, trong đó có 28 nhóm nghiên cứu mạnh, 6 nhóm nghiên cứu tiềm năng. Tỷ lệ cán bộ khoa học trình độ cao tiếp cận tiêu chí của đại học nghiên cứu, trong đó có nhiều chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học đạt trình độ quốc tế có khả năng triển khai các nghiên cứu đột phá, các chương trình, nhiệm vụ nghiên cứu lớn.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công bố quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đang chuyển dịch sang mô hình đại học trách nhiệm xã hội cao, phục vụ trực tiếp sự phát triển của xã hội bằng việc thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp-đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức. Số lượng đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích của Đại học Quốc gia Hà Nội gia tăng liên tục theo các năm.

Đại học Quốc gia Hà Nội chuyển dịch sang mô hình đại học trách nhiệm xã hội cao -0
Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Đại học Quốc gia Hà Nội)

Các nhóm sản phẩm khoa học và công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội được định hướng và quy hoạch theo 4 nhóm lĩnh vực chính: Khoa học xã hội và nhân văn, Khoa học tự nhiên và y dược, Khoa học công nghệ và kỹ thuật, Khoa học liên ngành, liên lĩnh vực.

Theo Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, GS, TS Lê Quân, với uy tín, vị thế ở trong và ngoài nước cũng như bề dày truyền thống trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức, Đại học Quốc gia Hà Nội xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát triển về số lượng cũng như chất lượng đội ngũ nhà khoa học trẻ, nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, hướng tới có thể cung cấp nguồn nhân lực tri thức cho cả các nước trong khu vực và quốc tế.

Trong năm vừa qua, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành quy định về chế độ làm việc của giảng viên, trong đó đặc biệt ưu tiên đội ngũ giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học, có bài báo thuộc danh mục Q1, Q2 trở lên.

Cùng với đó, Đề án ươm tạo nhà khoa học trẻ tại Đại học Quốc gia Hà Nội được triển khai nhằm tư vấn, kết nối các nhà khoa học trẻ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ, sau tiến sĩ có thể tham gia mạng lưới các nhà khoa học theo lĩnh vực chuyên môn, góp phần tích cực vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học công nghệ để phát triển đất nước. Mục tiêu đến năm 2025, Đại học Quốc gia Hà Nội thu hút, bổ sung khoảng 500 nhà khoa học trẻ có chất lượng, đóng vai trò là đội ngũ kế cận đóng góp vào sự phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong thời gian tới, cộng đồng khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội tập trung nâng cao vai trò trong thế mạnh nghiên cứu khoa học cơ bản; ưu tiên chuyển giao công nghệ, đẩy mạnh các chương trình khoa học hợp tác với địa phương, góp phần giải quyết bài toán phát triển kinh tế-xã hội; tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo, gia tăng nguồn thu từ các hoạt động chuyển giao, thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, dịch vụ phục vụ cộng đồng.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang đánh giá cao Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2021-2030. Trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tham gia chủ trì, thực hiện nhiều chương trình nghiên cứu có tầm vóc, mang ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao đối với sự phát triển của xã hội và đất nước. Việc gia tăng công bố quốc tế và các sản phẩm khoa học và công nghệ sẵn sàng chuyển giao, thương mại hóa cũng góp phần nâng cao chất lượng học thuật và vị thế của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi cho biết: Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội đã đề ra quan điểm, mục tiêu, lộ trình rõ ràng, cụ thể với 5 nhiệm vụ trọng tâm và 7 giải pháp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước và bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Việc xây dựng và ban hành Chiến lược là bước đột phá quan trọng trong giai đoạn tới, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, góp phần thực hiện thành công chiến lược quốc gia. Với tiềm lực khoa học và công nghệ ngày càng gia tăng mạnh mẽ cùng cộng đồng nhà khoa học đông đảo, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp phát triển khoa học và công nghệ, đóng góp vào sự phát triển chung của Đại học Quốc gia Hà Nội và đất nước.

Trong khuôn khổ hội nghị, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã trao thưởng cho 4 công trình khoa học đạt Giải thưởng Đại học Quốc gia Hà Nội về khoa học và công nghệ năm 2021 và vinh danh 45 nhà khoa học có thành tích xuất sắc trong công bố quốc tế.