Đác Lắc sử dụng giống mới để trồng tái canh cà-phê

Năm nay, tỉnh Đác Lắc có kế hoạch trồng 3.800 ha cà-phê, trong đó, trồng tái canh 3.500 ha và ghép cải tạo 300 ha. Như vậy, từ năm 2011 đến cuối năm 2015, tỉnh đã trồng tái canh và ghép cải tạo được 19.446 ha cà-phê.

Các nông hộ, doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh đã sử dụng các dòng cà-phê vối mới như: TR4, TR5, TR6, TR7, TR8, TR9, TR11, TR12, TR13 để trồng đại trà. Đây là các giống cà-phê đạt năng suất cao từ 4,2 tấn đến 7 tấn cà-phê nhân/ha. Theo kế hoạch, tỉnh Đác Lắc tiếp tục đầu tư trồng tái canh thêm hơn 8.300 ha để đến năm 2020 hoàn thành tái canh giai đoạn 1 là 27.775 ha cà-phê.

83 doanh nghiệp nợ gần 170 tỷ đồng thuế xuất, nhập khẩu

Ngày 30-5, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh chính thức công khai danh sách 83 doanh nghiệp (DN) nợ thuế xuất, nhập khẩu với tổng số tiền gần 170 tỷ đồng. Hầu hết đó là những DN chây ỳ nộp thuế nhiều năm dù Cục Hải quan thành phố đã triển khai các giải pháp thu hồi nợ. Những DN có số nợ tiền thuế lớn là: Công ty TNHH Sản xuất Túi xốp Hoàn Cầu nợ gần 23 tỷ đồng; Công ty cổ phần Thanh Niên nợ hơn 33 tỷ đồng; Công ty TNHH May mặc Da nhựa Hừng Sáng nợ gần 31 tỷ đồng...

Để phối hợp thu hồi tiền nợ thuế đạt hiệu quả cao, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh cũng gửi danh sách các DN nợ thuế đến Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục Thuế thành phố phong tỏa tài sản, không cấp giấy phép cho giải thể DN, thu hồi hóa đơn và thông báo đến DN trong trường hợp DN tự ý ngưng hoạt động, bỏ địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Không cho phép sử dụng nhựa thông trong giết mổ gia cầm

Cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) vừa có văn bản đề nghị các Sở NN và PTNT tăng cường kiểm soát cơ sở giết mổ gia cầm và chế biến mỡ động vật. Trong đó, theo quy định hiện hành của Việt Nam là không cho phép sử dụng nhựa thông trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Trường hợp phát hiện cơ sở vi phạm sẽ xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và truy cứu hình sự theo các Điều 190, 191 và 317 của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH 13 ngày 27-11-2015 (có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2016). Các trường hợp phát hiện vi phạm cần công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người tiêu dùng biết lựa chọn sản phẩm an toàn.