Đà Nẵng kiểm tra an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể và trường học

Theo báo cáo định kỳ hằng năm của Ban quản lý an toàn thực phẩm TP Đà Nẵng, có hơn 95% bếp ăn tập thể, căng tin trong trường học trên địa bàn thành phố được kiểm tra an toàn thực phẩm. Qua kiểm tra hầu hết các bếp ăn đều đạt yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định.