Ảnh đẹp SEA Games 31: Phần thi đồng đội của Đội tuyển Kiếm liễu nữ Việt Nam

Thứ Năm, 26-05-2022, 20:25

Tác phẩm "Phần thi đồng đội của Đội tuyển Kiếm liễu nữ Việt Nam tại SEA Games 31" của tác giả Hoàng Quang Hà tham dự cuộc thi Ảnh đẹp SEA Games 31 Báo Nhân Dân.

Ảnh đẹp SEA Games 31: Phần thi đồng đội của Đội tuyển Kiếm liễu nữ Việt Nam -0
 
Ảnh đẹp SEA Games 31: Phần thi đồng đội của Đội tuyển Kiếm liễu nữ Việt Nam -1
 
Ảnh đẹp SEA Games 31: Phần thi đồng đội của Đội tuyển Kiếm liễu nữ Việt Nam -2
 
Ảnh đẹp SEA Games 31: Phần thi đồng đội của Đội tuyển Kiếm liễu nữ Việt Nam -3
 
HOÀNG QUANG HÀ