Ảnh đẹp SEA Games 31: Niềm hạnh phúc của 2 vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Hiền và Quách Thị Lan

Thứ Năm, 26-05-2022, 20:12

Vận động viên Nguyễn Thị Huyền (số áo 836 của Việt Nam về Nhất với thành tích 52,83) và vận động viên Quách Thị Lan số 866) đang hạnh phúc cùng nhau khi trả nợ xong cự ly 400m với tuyển Thái Lan, cự ly 400mx4 nam nữ hỗn hợp.

Ảnh đẹp SEA Games 31: Niềm hạnh phúc của 2 vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Hiền và Quách Thị Lan -0
 
Ảnh đẹp SEA Games 31: Niềm hạnh phúc của 2 vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Hiền và Quách Thị Lan -0
 
Cuộc thi Ảnh đẹp SEA Games 31 
HOÀNG QUANG HÀ