Ảnh đẹp SEA Games 31: Những hình ảnh ấn tượng môn nhảy cầu

Thứ Năm, 26-05-2022 20:05

Tác phẩm "Những hình ảnh ấn tượng môn nhảy cầu tại SEA Games 31" của tác giả Trần Thành Đạt tham dự cuộc thi Ảnh đẹp SEA Games 31 Báo Nhân Dân. 

Ảnh đẹp SEA Games 31: Những hình ảnh ấn tượng môn nhảy cầu tại SEA Games 31 -0
 
Ảnh đẹp SEA Games 31: Những hình ảnh ấn tượng môn nhảy cầu tại SEA Games 31 -0
 
Ảnh đẹp SEA Games 31: Những hình ảnh ấn tượng môn nhảy cầu tại SEA Games 31 -0
 
Ảnh đẹp SEA Games 31: Những hình ảnh ấn tượng môn nhảy cầu tại SEA Games 31 -0
 
Ảnh đẹp SEA Games 31: Những hình ảnh ấn tượng môn nhảy cầu tại SEA Games 31 -0
 
Cuộc thi Ảnh đẹp SEA Games 31 
TRẦN THÀNH ĐẠT