Cùng suy ngẫm

Công khai, minh bạch trong tuyển sinh

Thứ Năm, 08-08-2013, 15:18
Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) đã chính thức công bố điểm sàn xét tuyển đại học, cao đẳng (ÐH, CÐ) năm 2013. Ngay sau  đó nhiều trường ÐH, CÐ công bố điểm trúng tuyển cũng như chỉ tiêu tuyển sinh các nguyện vọng tiếp theo. Ðây là giai đoạn xác định thí sinh dự thi, tuyển sinh ÐH, CÐ chính thức trúng tuyển hay không, cho nên luôn thu hút sự chú ý, quan tâm của toàn xã hội.

Công tác tuyển sinh những năm vừa qua tuy được chuẩn bị khá kỹ, nhưng vẫn còn nhiều bất cập. Việc tính toán các điều kiện bảo đảm chất lượng để xác định chỉ tiêu tuyển sinh của nhiều trường không đúng. Một số quy định về xét tuyển của Bộ GD và ÐT chưa hợp lý, gây nhiều băn khoăn, thắc mắc cho các trường. Nhất là các căn cứ tính toán điểm sàn còn gây nhiều ý kiến khác nhau khiến các trường "tốp dưới" gặp khó trong công tác tuyển sinh...

 Ðể công tác tuyển sinh nghiêm túc, đạt hiệu quả, Bộ GD và ÐT đã điều chỉnh cách tính điểm sàn xét tuyển ÐH, CÐ năm 2013. Theo đó, hội đồng điểm sàn dựa  vào tổng điểm bình quân của các thí sinh dự thi và công khai phổ điểm, thay vì dựa chủ yếu vào chỉ tiêu tuyển sinh như những năm trước đây. Vì vậy, điểm sàn tuyển sinh gắn với thực tế chất lượng điểm thi nhiều hơn. Các trường "tốp trên" có điều kiện lựa chọn tốt hơn, đồng thời bảo đảm chênh lệch giữa số thí sinh đạt điểm sàn trở lên và chỉ tiêu tuyển sinh khá lớn để các trường "tốp dưới" có cơ hội tuyển sinh đủ chỉ tiêu. Việc xác định điểm sàn bảo đảm chất lượng tuyển chọn đầu vào, chính sách ưu tiên theo đối tượng, nguồn tuyển cho các trường, cơ cấu ngành nghề, vùng miền và tạo điều kiện thuận lợi cho các trường tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công tác xét tuyển. Trên cơ sở điểm sàn do Bộ GD và ÐT công bố, chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định, các trường tự chủ, tự chịu trách nhiệm việc xét tuyển, công khai các điều kiện tuyển sinh... Các trường bảo đảm điểm trúng tuyển không thấp hơn điểm sàn, điểm trúng tuyển đợt sau không cao hơn đợt trước và số thí sinh không vượt quá chỉ tiêu được xác định.

 Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng tuyển sinh, ngoài việc đưa ra các quy chế, quy định, theo chúng tôi, cần tăng cường giám sát công tác tuyển sinh của các trường ÐH, CÐ. Ðẩy mạnh "hậu kiểm" công tác tuyển sinh, xử lý nghiêm khắc các vi phạm, nhất là gắn với xử lý trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục ÐH, CÐ để xảy ra vi phạm về công tác tuyển sinh. Việc thực hiện tốt các quy định nâng cao chất lượng tuyển sinh phụ thuộc nhiều vào quá trình thực hiện của các trường ÐH, CÐ. Vì vậy, khi các trường được tự chủ trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh trên cơ sở năng lực đào tạo cần thực hiện nghiêm túc, tránh tình trạng tuyển sinh vượt chỉ tiêu, năng lực đào tạo. Thực hiện công khai kịp thời, chính xác số liệu về tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng để xã hội cùng giám sát.

 Do số thí sinh đạt từ điểm sàn trở lên cao hơn khá nhiều so với chỉ tiêu tuyển sinh, vì vậy Bộ GD và ÐT cũng như các trường ÐH, CÐ cần tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh có thể tìm hiểu, nắm bắt thông tin kịp thời, chính xác, lựa chọn đăng ký các nguyện vọng xét tuyển, tránh tình trạng thí sinh đạt điểm cao nhưng không trúng tuyển do quá trình đăng ký xét tuyển không hợp lý, theo phong trào. Có như vậy mới bảo đảm tuyển sinh đúng các quy định, quy chế đặt ra, đồng thời bảo đảm nâng cao chất lượng "đầu vào", thúc đẩy nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

MẠNH ÐOÀN