Trao Cờ thi đua của Bộ Tài chính tặng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Kỷ niệm 20 năm thành lập Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

20 năm sau ngày thành lập, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới và phát triển của ngành cũng như của địa phương, được Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.