Nỗ lực thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ, trẻ em trong ASEAN

Thứ Ba, 14-06-2022, 19:54
Đại biểu Việt Nam dự chương trình tại đầu cầu Hà Nội (Ảnh: Molisa).

Nhiều nỗ lực về thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ, trẻ em trong ASEAN đã được chia sẻ tại hội thảo tham vấn khu vực diễn ra hôm nay.

Ngày 14/6, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - với vai trò là cơ quan đầu mối phụ trách hoạt động của Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em (ACWC) - phối hợp các nước thành viên ASEAN và Ban Thư ký ASEAN tổ chức hội thảo tham vấn ACWC với chủ đề “Thúc đẩy quan hệ đối tác hướng tới một tương lai gắn kết và chủ động thích ứng”.

Hội thảo có sự tham dự trực tuyến và trực tiếp của đại diện ACWC về quyền phụ nữ và quyền trẻ em của các nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, đại diện các đối tác của ACWC, các cơ quan Liên hợp quốc, tổ chức quốc tế ở cấp khu vực hoạt động trong lĩnh vực này.

Sự kiện nhằm chia sẻ những nỗ lực của ACWC trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em trong khu vực ASEAN. Đồng thời, chương trình giới thiệu về Kế hoạch công tác của ACWC giai đoạn 2021-2025, từ đó, thúc đẩy quan hệ và vận động sự hỗ trợ từ các đối tác tiềm năng và hiện nay của ACWC để thực hiện các hoạt động trong Kế hoạch công tác. Ngoài ra, chương trình cập nhật về các hoạt động do Việt Nam chủ trì trong Kế hoạch công tác và các lĩnh vực ưu tiên của quốc gia về quyền của phụ nữ và trẻ em trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Ekkaphab Phanthavong, Phó Tổng thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN khẳng định vai trò quan trọng của các đối tác trong những nỗ lực hiện thực hóa các cam kết về quyền con người của ACWC thông qua việc hỗ trợ các sáng kiến của khu vực, thúc đẩy các chương trình nghị sự và vận động chính sách nhằm nâng cao chất lượng sống của phụ nữ và trẻ em trong ASEAN.

Theo ông Ekkaphab Phanthavong, Kế hoạch công tác ACWC giai đoạn 2021-2025 là một kế hoạch tham vọng với việc xây dựng một Cộng đồng ASEAN nơi quyền của phụ nữ và trẻ em được thúc đẩy, bảo vệ và thực hiện một cách đầy đủ. Do đó, việc tổ chức hội thảo hôm nay là cơ hội để thúc đẩy quan hệ hợp tác liên ngành và liên trụ cột nhằm cải thiện điều kiện sống của phụ nữ và trẻ em, giúp họ phục hồi sau đại dịch Covid-19 và nâng cao khả năng chống chọi trong tương lai.

Tại Phiên khai mạc, bà Hoi Nirmita, đại điện ACWC về quyền trẻ em của Campuchia, Chủ tịch ACWC cho biết, trong những năm qua, ACWC đã đạt được những nỗ lực đáng kể trong việc nâng cao chất lượng sống của phụ nữ và trẻ em trong ASEAN thông qua việc thực hiện các kế hoạch công tác giai đoạn 2012-2016 và 2016-2020 với những hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, lồng ghép giới, xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em cũng như giải quyết những vấn đề mới nổi ảnh hưởng tới phụ nữ và trẻ em trong ASEAN. ACWC tin tưởng rằng, trong quá trình phục hồi và thích ứng với tình trạng bình thường mới, lợi ích và phúc lợi của phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn thương nhất phải là trung tâm của các nỗ lực ASEAN nhằm hướng tới một tương lai gắn kết và chủ động hơn cho tất cả phụ nữ và trẻ em trong ASEAN. Để đạt được điều đó, việc thúc đẩy quan hệ hợp tác liên ngành và trụ cột cũng như huy động sự hỗ trợ của các bên liên quan khác trong lĩnh vực này là một mục tiêu quan trọng để đạt được những kết quả đầu ra của Kế hoạch công tác giai đoạn 2021-2025, từ đó, đóng góp cho việc xây dựng một Cộng đồng ASEAN không ai bị bỏ lại phía sau.

Bà Hou Nirmita, đại diện quyền phụ nữ của ACWC Campuchia, Chủ tịch ACWC, trình bày về những cam kết và hành động của ACWC hướng tới việc xây dựng một tương lai gắn kết và chủ động thích ứng cho tất cả phụ nữ và trẻ em trong ASEAN. Bên cạnh đó, Ban Thư ký ASEAN đã giới thiệu tóm tắt về khuôn khổ, chiến lược và sáng kiến của Kế hoạch công tác ACWC giai đoạn 2021-2025, từ đó, đề xuất cơ hội hợp tác và phối hợp nhằm bảo đảm việc đạt được những tầm nhìn và mục tiêu đề.

Cũng tại hội thảo, bà Hà Thị Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), đại diện ACWC về quyền trẻ em của Việt Nam, đã cập nhật về các hoạt động do Việt Nam ACWC chủ trì và phối hợp thực hiện trong năm 2021-2022 và dự kiến các hoạt động sẽ triển khai trong thời gian tới.

Đại diện từ Cục Trẻ em và Vụ Bình đẳng giới (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cũng chia sẻ các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam về thúc đẩy quyền của phụ nữ và trẻ em đến năm 2025. Từ đó, các đại diện đã thảo luận và đề xuất các khuyến nghị và cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em (ACWC) thành lập vào ngày 7/4/2010 tại Hà Nội, Việt Nam, nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 16.
ACWC có mục tiêu thúc đẩy, bảo vệ, tôn trọng và thực thi các quyền của phụ nữ và trẻ em trong ASEAN để họ được sống hòa bình, bình đẳng, công bằng và thịnh vượng.
ACWC bao gồm 20 đại diện của các quốc gia thành viên ASEAN về quyền phụ nữ và quyền trẻ em, trong đó mỗi nước cử 2 đại diện.
Mỗi đại diện ACWC phục vụ nhiệm kỳ ba năm và có thể được bổ nhiệm lại cho nhiệm kỳ thứ hai. ACWC họp định kỳ 2 lần mỗi năm.

AN CHI