Quy hoạch-Đầu tư

Cơ sở để tái thiết đô thị

Để đẩy nhanh tiến độ di dời trụ sở bộ, ngành của trung ương, nhà máy, xí nghiệp… ra khỏi khu vực nội đô Hà Nội, tạo cơ sở tái thiết đô thị, cần có một cơ chế đủ mạnh và sự nghiêm minh trong thực hiện triển khai quy hoạch xây dựng.

0:00 / 0:00
0:00

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Xây dựng, đến nay bộ đã rà soát 36 cơ quan Trung ương thuộc diện quy hoạch, hoàn thành tổ chức cuộc thi tuyển ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể khu trụ sở làm việc các bộ, ngành Trung ương tại khu vực phía tây Hồ Tây và hoàn thiện Đồ án quy hoạch hệ thống trụ sở làm việc của bộ, ngành Trung ương, dự kiến báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trong năm 2022, làm cơ sở triển khai các bước đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Bộ Xây dựng cũng đã nhiều lần đôn đốc bộ, ngành của Trung ương và thành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 130/2015/QĐ-TTg ngày 23/1/2015 về biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ quan, đơn vị trong nội thành Hà Nội. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có chín bộ, ngành, cơ quan Trung ương hoàn thành việc đầu tư xây dựng và chuyển về làm việc tại trụ sở mới; một số cơ quan tiếp tục sử dụng trụ sở cũ, chưa thực hiện việc bàn giao đất cho thành phố Hà Nội khai thác, sử dụng. 

Nguyên nhân chậm trễ được Bộ Xây dựng lý giải là công tác di dời, xây dựng cơ sở mới đòi hỏi nhu cầu vốn ngân sách rất lớn, nhưng chưa được bố trí; chưa có phương án huy động nguồn lực xây dựng, các quy hoạch ngành cũng chưa hoàn thành cho nên chưa có cơ sở xây dựng danh mục, tiêu chí, lộ trình, biện pháp di dời các cơ sở ra khỏi khu vực nội đô.

Để đẩy nhanh tiến độ di dời các cơ sở, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, cho ý kiến và ban hành Nghị quyết về danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn (đợt 1) đối với 10 cơ sở nhà, đất không phù hợp với quy hoạch xây dựng. Đề xuất này sẽ là căn cứ để các đơn vị xây dựng phương án sắp xếp, kế hoạch di dời; tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất phát triển ổn định lâu dài và nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo thêm quỹ đất cho khu vực nội thành xây dựng các công trình công cộng.

Các chuyên gia nhìn nhận, quá trình đô thị hóa rất cần thiết phải di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp trong nội thành. Hiện nay, khung pháp lý để di dời cơ sở công nghiệp trong nội thành đến khu vực mới, phù hợp quy hoạch đã tương đối đầy đủ. Đặc biệt, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đã định hướng rất rõ về không gian phù hợp từng khu vực đô thị, quy định chức năng cho mỗi lô đất công nghiệp sau khi di dời. Do vậy, các cơ quan Trung ương cũng như thành phố Hà Nội cần ráo riết hơn trong việc này, tạo cơ sở để tái thiết đô thị ngày càng văn minh, hiện đại.