Làn sóng công nghiệp 4.0

Thứ Bảy, 13-01-2018, 20:10

Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) vừa công bố báo cáo "Sẵn sàng cho tương lai của hoạt động sản xuất". Theo đó, hiện chỉ có 25 quốc gia trên thế giới có ưu thế tốt nhất để hưởng lợi từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Theo báo cáo, ba quốc gia châu Á là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc nằm trong tốp năm quốc gia đứng đầu về cơ sở sản xuất hiện tại. Về yếu tố các động lực thúc đẩy sản xuất, Mỹ đứng đầu, tiếp theo là Singapore, Thụy Sĩ, Anh và Hà Lan.

Tuy nhiên, không có quốc gia châu Phi, Trung Đông hay Mỹ Latinh nào lọt vào tốp 10 trong cả hai hạng mục nêu trên. Thực tế này cho thấy, tương lai của hoạt động sản xuất sẽ ngày càng phân cực và tạo nên một thế giới tăng trưởng hai tốc độ.

Thế giới hiện đang bắt đầu bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, một cuộc cách mạng sản xuất mới gắn với những đột phá chưa từng có về công nghệ, liên quan đến kết nối internet, điện toán đám mây, in 3D, công nghệ cảm biến... Cuộc cách mạng sản xuất mới này sẽ tác động mạnh mẽ đến các quốc gia, chính phủ, doanh nghiệp và người dân khắp toàn cầu, cũng như làm thay đổi cơ bản phương thức làm việc và sản xuất.

Trong bối cảnh này, các lĩnh vực công và tư nhân cần sớm xác định những điều kiện và nhân tố cần thiết, cũng như những lĩnh vực cụ thể để phối hợp hành động nhằm đón đầu làn sóng công nghiệp 4.0.

NAM TRUNG