Rất đáng hoan nghênh

Thứ Năm, 29-10-2020, 19:28

- Chuyện hiếm, mới có nghe anh Ba.

- Hiếm có mà lại mới có, mới xảy ra, hứa hẹn rất chi là hấp dẫn?

- Thật ra thì... Không có chi là hấp dẫn cả mà là một chuyện buồn. Rất đáng buồn!

- Hiếm mà lại đáng buồn thì càng đáng quan tâm. Vậy chuyện hiếm mà buồn đó là chuyện chi Tư?

- Ông Chủ tịch UBND quận 3 vừa ký văn bản phê bình đối với ông Chủ tịch UBND phường 12 và phường 13.

- Lý do?

- Vì không trực lãnh đạo công tác hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường mà không có lý do chính đáng.

- Ờ, đúng là chuyện lạ, chuyện hiếm. Vì đã có mấy lần tới phường chứng thực giấy tờ đều không gặp được cán bộ cần gặp mà không rõ lý do. Cứ phải đi tới, đi lui mấy lượt mới xong việc mà rồi có thấy ông nào bị nhắc nhở, phê bình chi đâu!

- Vậy hồi đó anh Ba có phản ánh chuyện đó lên quận không?

- Không hề.

- Không nói thì ai biết để mà nhắc nhở, phê bình.

- Ờ ha!

- Thế nên, trong việc cán bộ vi phạm có phần lỗi của anh Ba là không nói ra. Giờ thì khác!

- Khác sao?

- Thấy cán bộ vắng mặt không rõ nguyên nhân, làm mất thời giờ của mình người ta gọi điện lên quận phản ánh liền.

- Rồi sao nữa?

- Quận cũng nhanh không kém. Lập tức lập Tổ kiểm tra công vụ xuống tận nơi xem xét ngay. Sau khi trích xuất ca-mê-ra và căn cứ lịch công tác kết luận ngay là...

- Là chi?

- Không phải bận họp như trả lời với người dân mà là vắng mặt không có lý do cho nên ra văn bản nghiêm khắc phê bình.

- Nếu vậy thì đó là một chuyển động đáng vui mừng trong việc giữ vững kỷ cương và kỷ luật hành chính, bất kể đó là ai. Sao lại nói là một chuyện buồn?

- Sao lại không buồn cho được, anh Ba? Là cán bộ, đang trong giờ hành chính, bỏ đi đâu đó, không có mặt giải quyết việc cho dân lại còn báo cáo không trung thực là bận họp. Xét từ khía cạnh đạo đức công vụ hay đạo lý ở đời cũng đều thấy không ổn, đều thấy buồn.

- Nghe cũng có lý. Nhưng dù là buồn hay vui thì việc ông Chủ tịch  UBND quận 3 ra văn bản xử lý như vậy là rất đáng hoan nghênh!

TƯ BÚA