Nhìn lại để đi tới

Thứ Hai, 19-10-2020, 20:16

- Thành phố vừa có yêu cầu...

- Về chuyện chi?

- Tiếp tục triển khai kế hoạch “Xây dựng thành phố xanh - Thân thiện môi trường giai đoạn 2020 - 2025”.

- Triển khai thì cứ triển khai thôi!

- Sao nghe qua có vẻ như chú mầy không mấy hào hứng, tin tưởng vào kế hoạch thế ?

- Muốn tin  tưởng thì phải có cơ sở từ thực tế chớ!

- Ý của chú mầy là...?

- Là nhìn vào cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” thời gian qua thì...

- Thì sao, Tư?

- Nói nhiều, làm cũng nhiều mà hiệu quả chưa tương xứng. Nhìn đâu cũng  thấy rác. Từ dưới kênh, rạch cho tới trên đường phố. Thành ra, khi nghe có kế hoạch mới lại thấy lo là...

- Là lại đi vào vết xe cũ?

- Không sai!

- Chú mầy lo lắng vậy cũng không thừa. Nhưng mà...

- Mà sao?

- Nói  đi rồi phải bàn trở lại để có cái nhìn khách quan, đúng đắn hơn. Trên thực tế thì cuộc vận động không xả rác đã đạt được không ít kết quả.

- Cụ thể như...?

- Quý I năm nay đã xóa được 715 trong tổng số 747 điểm ô nhiễm do tồn đọng rác thải.

- Rồi sao nữa?

- Nhưng đến tháng 7, theo báo cáo chính thức từ các quận, huyện thì lại phát sinh thêm 77 điểm ô nhiễm mới do tồn đọng rác thải và tám điểm tái phát sinh.

- Đó, Tư tui nói có sai đâu! Việc ngăn chặn xả rác bừa bãi ở ta giống như bắt cóc bỏ  đĩa  vậy!

- Tuy nhiên, đến nay đã nỗ lực để giải tỏa 70 trong số 85 điểm nêu trên.

- Ui trời, chuyện xử lý rác thải của anh Ba nghe sao mà rắc rối quá đi. Lúc thì thế này, lúc thì thế kia. Lên bổng, xuống trầm nhiều cung bậc kết quả khác nhau.

- Vậy mới sát, đúng với tình hình thực tế. Vì có nơi tuyên truyền, vận động người dân tốt nên kết quả đạt được là rất khả quan và ngược lại. Rồi...

- Rồi sao nữa?

- Thời điểm nào kiểm tra, giám sát gắt gao thì rác giảm đi. Thời điểm nào lơ là thì lại phát sinh thêm.

- Tóm lại, kết quả thực hiện rất chi là không ổn định?

- Ý tứ là vậy! Nói ra để khi triển khai thực hiện kế hoạch mới phải lường hết mọi sự, từ đó có giải pháp khắc phục, giải quyết kịp thời nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.

- Như vậy là nhìn lại để đi tới đó, anh Ba!

TƯ BÚA