Doanh nghiệp ở Đồng Nai được chấm dứt phương án “3 tại chỗ”

Thứ Hai, 11-10-2021, 18:07
Sản xuất theo phương án “3 tại chỗ” ở một doanh nghiệp tại Đồng Nai.

Chiều 11/10, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ký, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các phương án sản xuất, kinh doanh bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Đáng chú ý, tỉnh Đồng Nai cho phép doanh nghiệp tự chấm dứt phương án “3 tại chỗ”.

Cụ thể, doanh nghiệp đang thực hiện phương án “3 tại chỗ” được tự quyết định duy trì hoặc chấm dứt phương án. Trong trường hợp tiếp tục thực hiện “3 tại chỗ”, doanh nghiệp được hoán đổi, bổ sung lao động hoặc tổ chức cho người lao động đi, về hằng ngày.

Nếu doanh nghiệp chấm dứt “3 tại chỗ” và chuyển sang phương án để người lao động đi về hằng ngày thì cần sắp xếp lực lượng lao động phù hợp, đáp ứng các yêu cầu theo quy định. Người lao động đang tham gia sản xuất “3 tại chỗ” khi trở về nơi cư trú phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong thời gian 3 ngày kể từ khi lấy mẫu.

Văn bản của UBND tỉnh Đồng Nai cũng quy định người lao động được đi làm khi không ở vùng cách ly y tế và đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng Covid-19 sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 dưới 6 tháng.

Việc di chuyển trong nội tỉnh, người lao động được đến nơi làm việc bằng phương tiện cá nhân hoặc phương tiện đưa đón tập trung do doanh nghiệp bố trí. Trong trường hợp di chuyển liên tỉnh, người lao động chỉ được đi, về bằng phương tiện đưa đón tập trung do doanh nghiệp tổ chức.

Đối với xét nghiệm Covid-19, doanh nghiệp phải tổ chức cho người lao động trước khi vào làm việc, chi phí do doanh nghiệp chi trả.

Doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức thực hiện phương án sản xuất an toàn và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý tình huống dịch bệnh phát sinh trong nhà máy. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao các đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các phương án sản xuất bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Tại Đồng Nai, hơn 3 tháng qua, trong điều kiện dịch Covid-19 bùng phát mạnh, chính quyền địa phương cho phép áp dụng phương án sản xuất “3 tại chỗ” đối với gần 1.200 doanh nghiệp với khoảng 160.000 lao động. Việc áp dụng phương án này trong thời gian dài không chỉ khiến chi phí tăng cao, mà đời sống vật chất, tinh thần của người lao động bị ảnh hưởng rất lớn.

Nỗ lực thực hiện mục tiêu kép
THIÊN VƯƠNG