Doanh nghiệp cần, nhưng Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên không vội?

Thứ Năm, 25-06-2020, 22:46
Đường vào KCN Sông Công 2.

NDĐT - Mặc dù UBND tỉnh Thái Nguyên đã mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh để phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách, nhưng thời gian gần đây, một số doanh nghiệp, trong đó có những doanh nghiệp đầu tư rất lớn nóng lòng đầu tư vào Khu công nghiệp (KCN) Sông Công 2, nhưng Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên không vội.

Ngày 23-3-2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 353/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng KCN Sông Công 2, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên với quy mô 250 ha, vốn đầu tư hơn 1.757 tỷ đồng. Thủ tướng Chính phủ cũng cho phép thực hiện cơ chế huy động từ nguồn vận động nhà đầu tư trả tiền thuê đất một lần để có vốn xây dựng hạ tầng KCN Sông Công 2.

Việc huy động vốn, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng KCN Sông Công 2 được Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên thực hiện từ năm 2017 và từ năm 2019, một số lô, khoảnh đã hoàn thiện hạ tầng, một số doanh nghiệp đã chính thức ký hợp đồng thuê đất, xây dựng nhà máy, cơ sở sản xuất.

Sau dịch Covid-19, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên có chủ trương đẩy mạnh hơn nữa việc thu hút đầu tư, khôi phục sản xuất, đẩy mạnh giải quyết việc làm cho người dân và tăng thu ngân sách địa phương đang có nguy cơ thiếu hụt rất lớn. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp, trong đó có những doanh nghiệp có vốn rất lớn muốn khẩn trương đầu tư vào KCN Sông Công 2 thì dường như đang bị gây khó dễ.

Cụ thể, Công ty TNHH Electric Motorcycle Yadea Việt Nam (Công ty Yadea Việt Nam) muốn thuê hơn 33 ha đất tại KCN Sông Công 2 để đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng xây dựng nhà máy lắp ráp xe máy điện, xe đạp điện xuất khẩu. Thời gian xây dựng nhà máy được xác định là 18 tháng, khi đi vào hoạt động sẽ không gây ô nhiễm môi trường, giải quyết việc làm cho ít nhất là hai nghìn lao động, mỗi năm có thể nộp ngân sách tỉnh Thái Nguyên hàng nghìn tỷ đồng.

Làm việc với lãnh đạo Công ty Yadea Việt Nam đầu năm 2020, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên vui mừng khi doanh nghiệp này đầu tư vào tỉnh với số vốn rất lớn, nhà máy hoạt động với công nghệ sạch, giải quyết nhiều việc làm và hằng năm nộp ngân sách địa phương với số tiền hàng nghìn tỷ đồng từ thuế xuất, nhập khẩu, giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân. Vì thế, tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan xem xét các nội dung đề xuất dự án, thẩm định dự án của Công ty Yadea Việt Nam, báo cáo UBND tỉnh.

Sự chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên là rõ ràng và Công ty Yadea Việt Nam hằng ngày chờ đợi được đầu tư vào KCN Sông Công 2, nhưng đến nay vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể là, mặc dù biên bản thỏa thuận vị trí thuê đất tại KCN Sông Công 2 đã được Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên và Công ty Yadea Việt Nam ký kết từ cuối năm 2019, nhưng không hiểu vì sao đến nay, Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên vẫn chưa hoàn tất các thủ tục hành chính của Công ty Yadea Việt Nam để trình cấp có thẩm quyền giải quyết.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan cho biết, Sở sẵn sàng chủ trì, phối hợp các ngành chức năng thẩm định, tham mưu UBND tỉnh quyết định ban hành giá thuê đất tại KCN Sông Công 2 năm 2020, trong đó, có khu đất dự án lắp ráp xe máy điện, xe đạp điện xuất khẩu của Công ty Yadea Việt Nam ngay khi nhận được hồ sơ do Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên gửi lên. Nhưng đến nay, Sở chưa nhận được hồ sơ nào của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên gửi lên, chỉ toàn nhận được văn bản đề nghị được thuê đất của doanh nghiệp.

Không riêng Công ty Yadea Việt Nam, hiện nay, một số doanh nghiệp khác cũng đang chờ đợi Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên giải quyết các thủ tục để được đầu tư vào KCN Sông Công 2.

Xem ra, tinh thần đẩy mạnh cải cách hành chính, chào đón, tạo điều kiện thuận lợi, thân thiện, coi sự thành công của nhà đầu tư cũng là thành công của tỉnh mà lâu nay lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên coi là phương châm hành động cần phải được quán triệt lại với cấp dưới, trong đó, có Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên.

Bài, ảnh: THẾ BÌNH