Nuôi biển - Cơ hội đột phá

Thứ Sáu, 20-05-2022, 16:42
Năm 2022, ngành thủy sản đặt mục tiêu tổng sản lượng đạt khoảng 8,73 triệu tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng 4,95 triệu tấn. Ảnh: LÊ HOÀNG VŨ

LTS - Trong những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi bật, thể hiện ở tăng trưởng diện tích, sản lượng và kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, ngành thủy sản cũng đang bộc lộ không ít bất cập, hạn chế: khai thác ồ ạt, nguồn lợi thủy sản suy giảm nghiêm trọng; giá trị sản phẩm nuôi trồng chưa cao; tăng trưởng nóng sản lượng chưa gắn với bảo vệ môi trường và đầu tư phát triển hạ tầng; chưa chủ động được nguồn giống… Chính vì vậy, việc giảm khai thác, đẩy mạnh phát triển nuôi trồng theo hướng bền vững được xem là nhiệm vụ then chốt, trọng tâm để ngành kinh tế quan trọng này vươn lên phát triển bền vững.

Tổ chức chuyên đề: LƯU HƯƠNG GIANG và TRẦN TRUNG HIẾU