Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Người kiến tạo thành công của đại hội

Thứ Bảy, 17-10-2020, 11:32
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: DUY LINH

Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng đã đi qua một chặng đường khá quan trọng. Thực tế cho thấy đảng bộ nào cấp ủy, người đứng đầu chỉ đạo quyết liệt, làm tốt vai trò, trách nhiệm thì đại hội thành công; còn làm cầm chừng, nghe ngóng, “giữ mình lấy phiếu”, hoặc làm cho qua chuyện để chờ nghỉ chế độ do không đủ điều kiện tái cử thì đại hội khó đạt yêu cầu như nêu trong Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Không ai khác, cấp ủy phải thật sự là người kiến tạo thành công của đại hội.

Mỗi người mỗi việc, nhưng chung một ý chí

Đại hội đảng bộ là sự kiện trọng đại đối với mỗi cấp, có nhiệm vụ tổng kết toàn diện các mặt công tác trong nhiệm kỳ, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn người có đức, có tài, đủ điều kiện tham gia cấp ủy khóa mới,... Để chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội, cấp ủy đương nhiệm có rất nhiều việc để làm, nhất là lần này lại vướng đại dịch Covid-19, vừa lo thực hiện “nhiệm vụ kép” phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội, vừa lo tổ chức đại hội. Việc nào cũng quan trọng, cấp bách, song đây là thời điểm nhạy cảm dễ xảy ra tình trạng người được quy hoạch thường thận trọng, nghe ngóng, không dám quyết đoán, không dám làm mạnh, sợ mất phiếu; người không trong quy hoạch, nhất là sắp nghỉ lại dễ buông xuôi.

Nếu không nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội, cho rằng đại hội nào chẳng “thành công tốt đẹp”; không thấy hết trách nhiệm thì rất khó có quyết tâm trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội. Thiết nghĩ, tập thể cấp ủy chỉ phát huy tốt vai trò của mình khi từng thành viên làm tốt công việc được phân công, đồng thời nêu cao tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, như lời Bác Hồ căn dặn “Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa”.

Trong tập thể cấp ủy, mỗi người theo dõi, phụ trách một lĩnh vực và cũng sẽ có trách nhiệm chính, tham mưu, giúp cấp ủy tổng kết, đánh giá kết quả các lĩnh vực công tác đó trong suốt nhiệm kỳ, để xây dựng dự thảo báo cáo, nhất là báo cáo chính trị - văn kiện trung tâm của đại hội. Người phụ trách lĩnh vực kinh tế tham mưu về kinh tế; người phụ trách lĩnh vực văn hóa, tham mưu về văn hóa,… Dù phụ trách lĩnh vực nào, các cấp ủy viên cũng phải có tiếng nói chung, khách quan, thống nhất khi đánh giá từng lĩnh vực cũng như tất cả các mặt công tác; nêu bật thành tích, chỉ rõ hạn chế, yếu kém để tìm giải pháp khắc phục; tránh tình trạng “ăn cây nào rào cây nấy”; “mẹ hát con khen hay”, chỉ nói điều tốt đẹp, mà bỏ qua hoặc xem nhẹ hạn chế thuộc lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách.

Đặc biệt là trong công tác nhân sự, một lĩnh vực khó, nhạy cảm, phức tạp, càng cần sự vào cuộc đồng bộ, thận trọng của thành viên cấp ủy, nhất là ban tham mưu, giúp việc. Không chỉ tham mưu về công tác tổng kết chuyên ngành cho việc xây dựng văn kiện đại hội mà còn phải cùng các cơ quan chức năng giúp cấp ủy làm tốt công tác nhân sự, như: ban tổ chức, trực tiếp là trưởng ban, chịu trách nhiệm chính, tham mưu cho cấp ủy quá trình lựa chọn, sàng lọc, giới thiệu nhân sự cấp ủy theo quy trình năm bước; ủy ban kiểm tra mà trực tiếp là chủ nhiệm tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là kiểm tra, xác minh, làm rõ đơn thư tố cáo liên quan nhân sự đại hội; ban tuyên giáo mà trực tiếp là trưởng ban tập trung nắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân về đại hội, trong đó đặc biệt quan tâm công tác nhân sự…

Việc nào cũng vậy, sự đồng thuận cao của các ban tham mưu sẽ là cơ sở tốt nhất để cấp ủy quyết định, còn như “năm người mười ý” thì sẽ rất khó cho cấp ủy. Mỗi người mỗi việc nhưng phải chung một ý chí là thế!

Nhìn thẳng vào sự thật, can ngăn việc làm sai trái

Đại hội là dịp để chỉnh đốn đội ngũ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, dân chủ, sáng tạo để quyết định những vấn đề hệ trọng của Đảng bộ. Trong các văn kiện đại hội, báo cáo chính trị phải kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, tầm nhìn, khát vọng của đảng bộ và cơ quan, đơn vị, địa phương; báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành tập trung đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo, việc đổi mới tư duy và cách thức tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng.

Những yếu kém cần có địa chỉ cụ thể, qua đó rút bài học cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới. Không có tinh thần tự phê bình và phê bình, không dũng cảm đánh giá đúng sự thật, nói đúng sự thật thì những yếu kém trong nhiệm kỳ khó được chỉ ra một cách rõ ràng. Cần khắc phục căn bệnh: thành tích thì nói rất dài, rất sâu, rất kỹ, có khi tô điểm thêm, còn hạn chế, yếu kém chỉ nói chung chung, không thấy trách nhiệm thuộc về ai; báo cáo kiểm điểm của tập thể cấp ủy cần gắn liền với trách nhiệm cá nhân trong các lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, vậy nhưng, có những báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành nhiều đoạn sao chép lại báo cáo chính trị, không nêu bật được vai trò lãnh đạo của cấp ủy.

Việc kiểm điểm cần làm rõ mức độ sai phạm với tinh thần nghiêm túc, không sợ, không giấu khuyết điểm, nhất là hạn chế yếu kém kéo dài. Đó cũng là một nội dung quan trọng phục vụ công tác nhân sự khóa mới. Ở đây cần tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, gương mẫu tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải kiên quyết bảo vệ, thấy sai phải kiên quyết đấu tranh, không tranh công đổ lỗi, không thiên vị người này mà bao che, ghét người khác mà “bới lông tìm vết”.

Để chuẩn bị cho đại hội, các cấp ủy đều thành lập tiểu ban văn kiện, nhân sự và phục vụ đại hội…, nhưng cấp ủy viên chịu trách nhiệm chính về lĩnh vực của mình và đồng chí bí thư có thể coi như nhạc trưởng, biết khơi dậy âm thanh trong từng nốt nhạc, tập hợp trí tuệ mọi người; đồng thời là “trung tâm điều hành”, là “người cầm lái” phát huy dân chủ, thảo luận, tranh luận những vấn đề còn ý kiến khác nhau để đi đến thống nhất. Đây là lúc cấp ủy tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp các mặt công tác, đồng thời chỉ đạo sát sao từng lĩnh vực, từng việc và phát huy cao nhất tính chủ động của từng thành viên.

Người đứng đầu cấp ủy, có ý thức đảng cao, tâm huyết, trách nhiệm với công việc sẽ là động lực, thôi thúc các cấp ủy viên làm tốt hơn nữa trách nhiệm của mình, còn ngược lại cấp ủy khó có thể hoàn thành được trọng trách trước đảng bộ, trước nhân dân. Bởi thế, đồng thời với phát huy vai trò của cấp ủy, rất cần sự chỉ đạo sát sao và kiểm tra thường xuyên của cấp ủy cấp trên từ khi chuẩn bị đến tổ chức đại hội và sau đại hội.

Thực tế, vừa qua còn tình trạng cấp ủy chưa làm tròn trách nhiệm, cá biệt có nơi để xảy ra việc đáng tiếc như gian lận phiếu bầu, phải tổ chức bầu lại tại một đại hội đảng bộ xã; bốn cán bộ ở một đảng bộ phường bị kỷ luật do có nhiều vi phạm nghiêm trọng, như vận động bầu cử trái quy định, xúi giục, lôi kéo đảng viên không chấp hành chủ trương về công tác nhân sự, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ khi bầu ban thường vụ tại một đại hội đảng bộ phường. Hay như chỉ định bí thư cấp ủy khóa mới sau đại hội đảng bộ ít ngày, thậm chí ngay trong đại hội… Dù lý giải thế nào thì cũng rất khó nhận sự đồng thuận của xã hội, bởi công tác nhân sự phải được thực hiện theo quy trình năm bước, theo Chỉ thị 35 về đại hội và Quy định 205 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực và chống chạy chức chạy quyền trong công tác cán bộ.

Trước mỗi đại hội, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu vô cùng nặng nề, không chỉ làm tốt việc được giao mà phải có dũng khí dám can ngăn việc làm trái quy định, Điều lệ Đảng, như thế mới thật sự xứng đáng với niềm tin mà đại hội đã lựa chọn, gửi gắm.

Người kiến tạo thành công của đại hội -0

Người dân xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên vui mừng đi trên cây cầu mới nối đôi bờ sông Lô - công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII.

* Kết quả của tầm nhìn và hành động

* Những tiếng nói trách nhiệm

Tổ chức chuyên đề: VŨ MAI HOÀNG, LƯU LAN HƯƠNG, KHÚC HỒNG THIỆN

BẮC VĂN