Một số chương trình phát sóng ngày 14-9

Thứ Bảy, 14-09-2019, 05:54

06:30 Thời sự

07:15 Tạp chí Lao động và Xã hội:

Dạy nghề cho lao động thất nghiệp

08:45 Gương mặt cuộc sống:

NSND Trung Anh

09:00 Tạp chí đối ngoại

10:45 Phụ nữ Việt:

Nữ đặc công - Những đóa hoa thép

11:30 Thời sự

14:00 Hành trình năm châu:

Ai Cập - Quyển sách của người chết

16:15 Tác giả - Tác phẩm: Nhà văn Khiếu Quang Bảo
và tiểu thuyết "Sống trong bí tích"

18:00 Chuyển động truyền thông:

Những hạ tầng thiết yếu cho chuyển đổi số

18:15 Thế giới không phẳng:

Năng lượng thời kỳ hậu dầu mỏ

18:30 Thời sự

19:55 Người tốt việc tốt:

Hũ gạo của ông Hai Huệ

20:20 Ðịa chỉ đỏ:

Khu di tích 27-7

20:30 Luận đàm:

Quản lý quỹ tài chính ngoài ngân sách

22:00 Thời sự