Một số chương trình phát sóng ngày 14-5

Thứ Sáu, 14-05-2021, 01:43

06:00  Chào ngày mới

07:00  Dân tộc và phát triển: Hiệu quả mô hình Cải tạo vườn tạp trên cao nguyên đá

10:00  Đảng với sự nghiệp đổi mới: Chống suy thoái gắn với trách nhiệm và việc làm cụ thể

11:10  Tứ phương tám hướng (tập 70)

11:30  Thời sự     

14:30  Việt Nam - đất nước - con người: Mãi mãi thuộc về nhân dân

15:45  Giao thông kết nối: Cần chấn chỉnh hoạt động của vận tải hành khách

18:00  Kinh tế và dự báo: Phát triển thị trường chứng khoán thành nhánh chủ lưu của thị trường vốn

19:45  Du lịch - khám phá - ẩm thực: Kyoto - Nhật Bản và New York - Mỹ

20:00  Đối ngoại và Hội nhập: ADB phát triển Thành phố thông minh ở Việt Nam

20:20  Miền đông năng động: Những đột phá trong chiến lược chuyển đổi số ngành ngân hàng tại miền Đông Nam Bộ

20:30  Bình luận - phê phán: Thách thức chuyển thể tác phẩm văn học sang điện ảnh

20:45  Chuyện đời thường: Nghe chuyện tháp Dương Long

23:05  Khám phá thế giới: Vũ trụ dưới nước  (tập 7)