Một số chương trình phát sóng ngày 13-5

Thứ Năm, 13-05-2021, 01:35

06:00    Chào ngày mới

07:45    Chuyện ở cơ sở: Chuyện vượt khó ở Thiên Lộc

09:00    Luận đàm: Phía sau những cơn sốt giá: Bất cập và giải pháp

10:30    Đường tới tương lai: Điểm mới của tuyển sinh đại học năm 2021

11:30    Thời sự

13:40    Đời sống nghệ thuật: Nhà văn Ngô Thảo với “Dĩ vãng phía trước”

14:15    Nói thẳng: Quản lý học sinh ngoài giờ học

15:00    Dân tộc và phát triển: Hiệu quả mô hình cải tạo vườn tạp trên cao nguyên đá

15:30    Đảng với sự nghiệp đổi mới: Chống suy thoái gắn với trách nhiệm và việc làm cụ thể

16:10    Môi trường và tài nguyên: Tiềm năng xây dựng thị trường các-bon

18:15    45’ Chiều

20:25    Nhịp sống kinh tế

20:30    Việc cần làm: Khánh Hòa cần chấn chỉnh tình trạng phân lô bán nền trên đất nông nghiệp

22:00    Thời sự