Một số chương trình phát sóng ngày 12-5

Thứ Tư, 12-05-2021, 02:21

06:00 Chào ngày mới

07:00 Ðời sống nghệ thuật: Nhà văn Ngô Thảo với "Dĩ vãng phía trước"

09:00 Góc nhìn văn hóa: Ứng xử với cầu Long Biên

10:30 Tạp chí Lao động và xã hội: Bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo đảm lợi ích người tham gia

11:30 Thời sự

13:00 Thương trường và pháp luật: Bảo hộ thương hiệu: Nhìn từ câu chuyện gạo ST25

14:30 Việt Nam - đất nước - con người: Dấu ấn văn hóa trên quê hương Bình Ðịnh

15:00 Vì một Việt Nam hùng cường: Những vấn đề đặt ra trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng

15:45 Chuyển động số: Trí tuệ nhân tạo thúc đẩy chuyển đổi số

18:00 Nông nghiệp chuyển động: Hiện thực khát vọng xây dựng nền lâm nghiệp hiện đại

19:00 Phim truyện: Lâu đài trên không (tập 4)

20:00 Môi trường và tài nguyên: Tiềm năng xây dựng thị trường các-bon

20:20 Người tốt - việc tốt

20:30 Chuyện ở cơ sở: Chuyện vượt khó ở Thiên Lộc

20:45 Nói thẳng: Quản lý học sinh ngoài giờ học

22:00 Thời sự

23:30 Sông nước - miệt vườn: Khi nhà nông làm du lịch