Một số chương trình phát sóng ngày 12-10

Thứ Hai, 12-10-2020, 03:12

06:00 Chào ngày mới

07:00 Balo du lịch: CooChie Coo cà - phê

08:50 Nghiêng 365: Giải Nobel Y học 2020: Tôn vinh những nỗ lực chống viêm gan C

09:00 Ðời sống nghệ thuật: Cảm xúc tháng 10 - Không bao giờ cũ

10:00 Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay: Quận 1 cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp

11:30 Thời sự

12:50 Hộp thư truyền hình

13:45 Nói thẳng: Bệnh hình thức, khoa trương trong môi trường công sở, công chức

15:50 Thành phố sống đẹp

16:00 Tác phẩm mới

18:00 Năng lượng và cuộc sống: Tài chính xanh cho phát triển năng lượng tái tạo

18:15 45’ chiều

19:55 Ðiểm đến: Trải nghiệm du lịch đường sông

20:00 Giao thông kết nối: Bắc Ninh: Chuyển biến tích cực trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông

20:20 Hướng về Ðại hội XIII của Ðảng: Tinh gọn bộ máy, nhưng không sáp nhập cơ học

20:45 Tạp chí Lao động và xã hội: Ðẩy mạnh phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

22:00 Thời sự