Một số chương trình phát sóng ngày 11-5

Thứ Ba, 11-05-2021, 01:11

06:00     Chào ngày mới  

07:00     Khoa học và đời sống: Nền tảng dịch vụ sở hữu trí tuệ

08:45     Rẻo cao Tây Bắc

10:00     Câu chuyện thể thao: Phát triển Golf trẻ tại Việt Nam

10:45     Sông nước - miệt vườn:   Khi nhà nông làm du lịch

11:30     Thời sự

15:00     Ðời sống nghệ thuật: Nhà văn Ngô Thảo với “Dĩ vãng phía trước”

16:00     Tin tức 16h

18:00     Giao thông kết nối: Cần chấn chỉnh hoạt động của vận tải hành khách

18:15     45’ Chiều

20:00     Dân tộc và phát triển: Hiệu quả mô hình Cải tạo vườn tạp trên cao nguyên đá

20:35     Ðảng với sự nghiệp đổi mới: Chống suy thoái gắn với trách nhiệm và việc làm cụ thể

22:00    Thời sự