Vinh danh 10 công ty chứng khoán tiêu biểu

Chủ Nhật, 10-11-2019, 08:10

NDĐT – Nhân Hội nghị thành viên thường niên năm 2019, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức vinh danh những CTCK đã có nỗ lực và đóng góp nhiều nhất cho thị trường chứng khoán trong giai đoạn 2018 - 2019.

Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức đánh giá, chấm điểm các CTCK thành viên và chọn ra 10 CTCK thành viên tiêu biểu 2018 - 2019. Việc đánh giá, chấm điểm các CTCK thành viên dựa trên bốn tiêu chí: an toàn tài chính, thị phần môi giới cổ phiếu, công tác phối hợp với HNX và tuân thủ nghĩa vụ thành viên.

Để ghi nhận những đóng góp tích cực của các CTCK thành viên trong giai đoạn 2018 - 2019, Sở GDCK Hà Nội đã vinh danh 10 CTCK thành viên tiêu biểu xét theo các tiêu chí an toàn tài chính (theo mô hình CAMEL), thị phần môi giới, phối hợp với Sở trong các công tác nghiệp vụ, phát triển sản phẩm mới và nâng cấp hệ thống giao dịch; và tuân thủ nghĩa vụ thành viên.

Bên cạnh đó, HNX vinh danh vinh danh ba CTCK thành viên tích cực là các CTCK có đóng góp tích cực cho hoạt động giao dịch môi giới trên thị trường cổ phiếu, thị trường chứng khoán phái sinh và công tác tư vấn niêm yết, đăng ký giao dịch, đấu giá.

10 công ty chứng khoán được vinh danh thành viên tiêu biểu 2018-2019
1. CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
2. CTCP Chứng khoán Bảo Việt;
3. CTCP Chứng khoán FPT;
4. CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
5. CTCP Chứng khoán MB;
6. CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội;
7. CTCP Chứng khoán SSI;
8. CTCP Chứng khoán Kỹ Thương;
9. Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
10. CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Ba công ty chứng khoán thành viên tích cực 2018-2019
1. CTCP Chứng khoán Tân Việt;
2. CTCP Chứng khoán VNDIRECT;
3. CTCP Chứng khoán VPS.


Trong năm 2019, Sở đã chấp thuận tư cách thành viên cho ba CTCK và chấm dứt tư cách thành viên ba CTCK khác. Hiện, Sở GDCK Hà Nội có 74 CTCK thành viên trên thị trường giao dịch cổ phiếu, 31 thành viên trên TTTP, và 17 thành viên trên TTCK phái sinh.

Năm 2019, bối cảnh thị trường không thuận, thanh khoản thị trường sụt giảm làm ảnh hưởng đến doanh thu hoạt động môi giới và tự doanh của các CTCK.

Năm 2018, tổng doanh thu của các CTCK đạt 25,5 nghìn tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2017, tổng chi phí đạt 16,8 nghìn tỷ đồng tăng 41% so với năm trước, lợi nhuận đạt 7,7 nghìn tỷ đồng, tăng 20%. 86% CTCK đạt kết quả kinh doanh có lãi với tổng lãi đạt xấp xỉ 8 nghìn tỷ đồng, và 14% số CTCK thành viên có kết quả kinh doanh lỗ 280 tỷ đồng.

Chín tháng đầu năm 2019, giá giao dịch bình quân thấp hơn rất nhiều so với năm 2018, tổng doanh thu của các CTCK chỉ đạt 17,6 nghìn tỷ đồng, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm trước, tổng chi phí đạt 11,9 nghìn tỷ đồng, tăng 3,3%, lợi nhuận sau thuế đạt 4,8 nghìn tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó 70% số CTCK kinh doanh có lãi với tổng giá trị lãi đạt 5 nghìn tỷ đồng và 26% CTCK có kết quả kinh doanh lỗ.

X.B