TPCP hút 4.000 tỷ đồng, lãi suất 5 năm xuống dưới 3%/năm

Thứ Năm, 03-10-2019, 09:37

NDĐT – Sở GDCK Hà Nội cho biết, phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành ngày 2-10-2019 đã huy động thành công 4.000 tỷ đồng.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (1.500 tỷ đồng), 15 năm (1.500 tỷ đồng) và 20 năm (500 tỷ đồng).

Kết quả cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có tám thành viên dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,89%/năm, thấp hơn 0,26%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11-9-2019).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có sáu thành viên dự thầu, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,98%/năm, cao hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 25-9-2019).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có năm thành viên dự thầu, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,25%/năm, cao hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 25-9-2019).

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có bốn thành viên dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,88%/năm, thấp hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11-9-2019).

Kể từ đầu năm 2019, KBNN huy động được 157.991,5 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

X.B