Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công ở mức cao nhất như đã cam kết

Thứ Hai, 06-12-2021, 21:42
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. (Ảnh: Quang Thương)

Chiều 6/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Tổ trưởng Tổ công tác số 2 về giải ngân vốn đầu tư công đã họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Long An, Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang, Hậu Giang nhằm kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Cuộc họp được tiến hành sau khi Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1962/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 về việc thành lập 6 Tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 tại một số bộ, cơ quan Trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân tính đến ngày 31/10/2021 dưới 60% kế hoạch được giao. 

Theo quyết định, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Tổ trưởng Tổ công tác số 2; có nhiệm vụ kiểm tra tại một số cơ quan trung ương và 6 địa phương: Cần Thơ, Long An, Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang, Hậu Giang. Do diễn biến dịch phức tạp, thời gian gấp rút, cho nên thay vì kiểm tra, đôn đốc trực tiếp, Tổ công tác số 2 làm việc trực tuyến với các địa phương.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tại Quyết định số 2185/QĐ-TTg, ngày 21/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021 cho 6 địa phương trên là 27.463 tỷ đồng. Số vốn các địa phương đã phân bổ chi tiết là 26.898 tỷ đồng, bằng 98% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Về giải ngân vốn đầu tư công tính đến ngày 30/11/2021, tổng hợp theo số liệu báo cáo của các địa phương, số vốn giải ngân kế hoạch năm 2021 của 6 địa phương là 13.740 tỷ đồng, đạt 50,3% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao từ đầu năm và thấp hơn bình quân cả nước (60,86%). Trong đó có 2 địa phương giải ngân dưới 50% kế hoạch: Cần Thơ giải ngân 30,1%, Kiên Giang giải ngân 45,2%; Hậu Giang đạt 74,4%, Trà Vinh 65,9%, tỉnh Long An 58,6% và Sóc Trăng 54,2% kế hoạch.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương bày tỏ thống nhất cao với nội dung báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời làm rõ hơn các khó khăn, vướng mắc, qua đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới. Các tỉnh Long An, Trà Vinh, Hậu Giang và Sóc Trăng cam kết phấn đấu sẽ giải ngân đạt trên 95% theo kế hoạch đề ra; thành phố Cần Thơ phấn đấu giải ngân đạt 70-71%; tỉnh Kiên Giang phấn đấu giải ngân cả năm sẽ đạt được khoảng 83%.

Tại cuộc họp, thay mặt Tổ công tác, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và các kết quả đã thực hiện được; đồng thời chia sẻ với những khó khăn của địa phương, nhất là các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, làm cho các hoạt động kinh tế-xã hội và đời sống người dân nói chung và việc triển khai đầu tư công nói riêng bị ảnh hưởng đáng kể. Theo Phó Thủ tướng, việc giải ngân chậm có nguyên nhân khách quan, nhưng cơ bản là khâu tổ chức thực hiện, sự quyết liệt của các ngành, các cấp, đặc biệt là các chủ đầu tư chưa sát sao, cấp trên chưa kiểm tra, kiểm soát để thúc đẩy, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Do đó, Phó Thủ tướng đề nghị các ngành, các cấp, nhất là 6 địa phương cần tập trung, quan tâm, chỉ đạo, cố gắng giải ngân theo đúng cam kết đã nêu trong cuộc họp. Đối với 4 tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Long An, đã cam kết với Thủ tướng Chính phủ là đến 31/1/2022 tối thiểu giải ngân đạt 95%, thì phải cố gắng đạt được như mức tối thiểu Nghị quyết 63 đã đề ra. Đối với thành phố Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang, 2 địa phương lớn nhất của khu vực, Phó Thủ tướng yêu cầu phải nỗ lực cao hơn, phấn đầu cao hơn; theo đó, cần phải rà soát lại tất cả các dự án, xem vướng mắc ở khâu nào, đánh giá nguyên nhân, giao cho người có trách nhiệm, để tháo gỡ kịp thời, nhằm giải ngân nhanh nhất trong thời gian còn lại theo quy định.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu 2 địa phương phải làm việc với các nhà thầu, yêu cầu các nhà thầu phải có kế hoạch, từng hạng mục, dự án phải theo dõi sát sao, giám sát chặt chẽ, có cam kết rõ ràng về tiến độ; đồng thời có giải pháp tăng ca, tăng kíp, tăng cường nhà thầu phụ… nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công. Liên quan đến thủ tục, hồ sơ thanh toán, các địa phương phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan để làm thủ tục quyết toán công trình để giải ngân.

Phó Thủ tướng yêu cầu, các ngành, các cấp sau khi kiểm tra, phải gắn trách nhiệm giải ngân vốn đầu tư công với việc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của các cán bộ công chức có liên quan; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, thanh tra công vụ trách nhiệm thực hiện công vụ, không để xảy ra tình trạng gây khó khăn, phiền hà; nghiên cứu, rà soát các quy định của pháp luật, nếu có những vướng mắc, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi kịp thời.

THANH GIANG